Tullverket

Personuppgifter i tjänsten prenumerera på nyhetsbrev

Personuppgiftsansvarig

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med tjänsten Prenumerera på nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns under kontakta oss.

Ändamål med behandlingen

Tjänster erbjuder prenumeration av information via SMS eller e-post. För att kunna skicka SMS eller e-post efterfrågas mobiltelefonnummer och/eller e-postadress för den som önskar informationen. Vid användning av tjänsten Prenumerera, E-pren behandlar Tullverket dina personuppgifter för att:

  • identifiera dig,
  • handlägga din ansökan, samt för att
  • arkivera din ansökan och ditt godkännande av villkoren för e-tjänsten.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Tullverket, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Uppdaterad: 2017-02-13Captcha *