Tullverket

Personuppgifter i tjänsten Kundregistret

Personuppgiftsansvarig

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med tjänsten Kundregistret. Information om hur du kontaktar oss finns under kontakta oss.

Ändamål för behandling

Vid användning av tjänsten Kundregistret behandlar Tullverket dina personuppgifter för att:

Publicera personuppgifterna

Tullverkets kundregister innehåller person- eller företagsnamn, adress och registreringsnummer på alla som har ett tillstånd hos Tullverket. Registreringsnumret består av EORI-nummer eller personnummer och tilläggsnummer. Registret publicerar vi på vår webbplats, tullverket.se. För dig som är enskild näringsidkare innebär framställning av registret och publiceringen på webbplatsen att vi behandlar dina personuppgifter.

Varför ska uppgifterna publiceras?

Det är främst ombud som fått i uppdrag av en importör eller exportör att göra en tulldeklaration som använder kundregistret på webbplatsen. Genom registret får ombudet enkelt tillgång till vissa uppgifter om importören eller exportören som det behöver för att göra tulldeklarationen.

Du ska själv bestämma

Du som är företagare har rätt att bestämma om vi får behandla dina uppgifter för publicering på webbplatsen eller inte. Du anger detta i ansökningsblanketten när du ansöker om tillstånd.

Denna information lämnar vi i enlighet med 25 § personuppgiftslagen (1998:204). Bestämmelserna om samtycke till behandling av personuppgifter finns i 10 §.

Personuppgiftsansvarig

Tullverket är den personuppgiftsansvarige som bestämmer ändamålet med publiceringen av kundregistret på webbplatsen.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Tullverket, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Uppdaterad: 2016-11-02Captcha *