Tullverket

Arbetsprogram

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 av den 11 april 2016 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex [501-521] Uppdaterad:
31f01_02.pdf PDF   86.2 kB
 
 

Uppdaterad: 2016-12-18Captcha *