Tullverket

Tullfrihet m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 53.1 b i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse [101-246] Uppdaterad: 2016-08-29
2f01_01.pdf PDF   193.6 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1224/2011 av den 28 november 2011 för artiklarna 66–73 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse [401-418] Uppdaterad:
2f01_02.pdf PDF   129.8 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 av den 28 november 2011 för artiklarna 42–52, 57 och 58 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse [431-456] Uppdaterad:
2f01_03.pdf PDF   137.2 kB
 
 
Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. [501-512] Uppdaterad: 2016-08-03
2f01_04.pdf PDF   29.3 kB
 
 
Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. [551-576] Uppdaterad: 2016-08-03
2f01_05.pdf PDF   52 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m. [601-659] Uppdaterad: 2018-02-01
2f01_06.pdf PDF   545.3 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. [661-671] Uppdaterad:
2f01_07.pdf PDF   77.7 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 1147/2002 av den 25 juni 2002 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor som importeras med stöd av luftvärdighetsbevis [681-686] Uppdaterad:
2f01_08.pdf PDF   27.4 kB
 
 
Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK). Kk (1974:122) om immunitet och privilegier förr vissa konsulat m.m. Tkg (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [701-713] Uppdaterad: 2017-07-03
2f01_09.pdf PDF   699.6 kB
 
 

Uppdaterad: 2017-01-13Captcha *