Tullverket

Transitera varor

Transitering är ett tullförfarande som underlättar transporten av varor över gränser och genom områden utan att betala tullar och skatter.

Du får transitera alla varor som det är tillåtet att föra in i eller ut ur Sverige.

Du som anmäler en vara till transitering ansvarar för att transiteringen genomförs och avslutas på rätt sätt, och att uppgifterna du lämnar är korrekta. De transiterade varorna ska vara oförändrade och de ska visas upp för tullen på bestämmelseorten inom den tid som vi bestämt. Du ansvarar också för att förseglingarna inte bryts och att en eventuell bestämd färdväg följs.

Transiteringen grundar sig på olika bestämmelser:

  1. Gemensam transitering
  2. Unionstransitering
  3. TIR-transitering
  4. ATA-carnet.

Gemensam transitering använder du vid transport av varor mellan EU- och gemensamma transiteringsländer och mellan gemensamma transiteringsländer.

Unionstransitering använder du för transitering av varor inom EU.

När du ska transitera en vara till ett land utanför EU, till exempel Ryssland eller Ukraina, handlar det om en TIR-transitering. Du kan då använda en så kallad TIR-carnet.

Läs mer om TIR-carnet.

En ATA-carnet använder du vid tillfällig export av yrkesutrustning, utställningsgods och varuprover.

Läs mer om ATA-carnet på Sveriges handelskamrars webbplats.

Avsluta tullagerförfarandet med transitering

När du avslutar tullagerförfarandet med transitering ska du alltid hänvisa till en tidigare handling. Skriv uppgifterna i fältet tidigare handling (fält 40) på transiteringsföljedokumentet. Fältet ska innehålla följande:

  • Dokumentkod: ZZZ (other)
  • Dokumentreferens: MRN-numret till den tulldeklaration som registrerades vid hänförande till tullagerförfarandet (för tillstånd utfärdade efter den 1 maj 2016)
    eller godsnummer/IG-nummer bestående av godslokalkod + löpnummer (för tillstånd utfärdade tidigare än den 1 maj 2016).

Tidigare handling i transiteringsdeklarationen (IE015) skriver du i edifactsegment DOC+190. Du kan skriva upp till 9 tidigare handlingar per varupost. Varje dokumentreferens kan innehålla upp till 35 tecken.

Registrering av uppgifter i NCTS

När du transiterar en vara registrerar du dina uppgifter i Tullverkets transiteringssystem NCTS, New Computerised Transit System. För att få lämna dina transiteringsdeklarationer elektroniskt via NCTS behöver du ett tillstånd till att lämna elektroniska transiteringsdeklarationer.

Läs mer om NCTS.

Omlastning vid transitering

När du transiterar varor ska du helst inte lasta om varorna till ett annat transportmedel. Men om det ändå uppstår en situation när du behöver göra det, vid exempelvis stöld eller olyckshändelse, finns det några saker du särskilt behöver tänka på.

Läs mer om omlastning vid transitering.

Du behöver ställa garanti

När du ska transitera en vara behöver du ställa en garanti som motsvarar kostnaderna för tull, moms och eventuellt andra skatter. Garantin är en säkerhet till Tullverket att dessa kostnader betalas även om någon oförutsett inträffar.

Läs mer om att ställa garanti vid transitering.

Välj mellan T1- och T2-transitering

När du transiterar en vara kan du välja mellan att göra det enligt proceduren för T1-transitering (extern unionstransitering) eller T2-transitering (intern unionstransitering).

Läs mer om T1- och T2-transiteringar.

Viktigt med bra varubeskrivning

Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du transiterar en vara. En dålig varubeskrivning kan, särskilt om transporten är oförseglad, leda till att sändningen stoppas vilket både är kostsamt och tidskrävande.

Läs mer om varubeskrivning vid transitering.

Transiteringsdeklaration lämnar du via EDI

Transiteringsdeklarationer lämnar du elektroniskt via EDI. När du skickat in uppgifterna tilldelas ärendet ett huvudreferensnummer (kallas även MRN-nummer) som är transiteringens eget id-nummer. En utskrift, ett följedokument, ska följa med transporten till bestämmelsetullkontoret.

Läs mer om transiteringsdeklaration.

Godkänd avsändare eller mottagare

Som godkänd avsändare eller godkänd mottagare har du möjlighet att starta upp eller avsluta en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition. Du behöver i så fall ha ett tillstånd. Det finns fyra olika tillstånd som kan vara aktuella, beroende på vad du har för behov.

Godkänd avsändare för unionstransitering

En godkänd avsändare för unionstransitering kan starta upp en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition. För att bli godkänd avsändare behöver du ha ett tillstånd.

Läs mer och ansök om tillstånd till status som godkänd avsändare för unionstransitering.

Försegla transportmedlet

En godkänd avsändare behöver ofta kombinera tillståndet med ett tillstånd till förseglingar av särskild typ.

Läs mer och ansök om tillstånd att använda förseglingar av särskild typ.

Godkänd mottagare för unionstransitering

En godkänd mottagare för unionstransitering kan ta emot och avsluta en transitering på en godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition. För att bli godkänd mottagare behöver du ett tillstånd.

Läs mer och ansök om tillstånd till status som godkänd mottagare för unionstransitering.

Godkänd mottagare för TIR-transitering

En godkänd mottagare för TIR-transitering kan ta emot en TIR-transitering på en godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition. För att avsluta TIR-transiteringen måste dock TIR-carneten uppvisas fysiskt. För att vara godkänd mottagare behöver du ha ett tillstånd.

Läs mer och ansök om tillstånd till status som godkänd mottagare för TIR-transitering.

Uppdaterad: 2017-12-29Captcha *