Tullverket

Varubeskrivning vid transitering

Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du transiterar en vara. En dålig varubeskrivning kan, särskilt om transporten är oförseglad, leda till att sändningen stoppas vilket både är kostsamt och tidskrävande.

Om din vara stoppas vid gränsen för att varubeskrivningen inte är tillräcklig kan det hända att du blir tvungen att göra en direktförtullning vid gränsen istället för att köra transiteringen hela vägen fram till slutdestinationen. Det här är kostsamt för dig och ditt företag och innebär också ett stopp i ditt varuflöde.

För att undvika att hamna i den här situationen kan du tänka på följande:

  1. En varubeskrivning ska säga vad som faktiskt transiteras. Ange därför den normala handelsbeteckningen. Om du till exempel transiterar spindelleder till bilar – skriv inte ”bildelar” utan skriv ”spindelleder till bilar”.
  2. Om din transitering innehåller flera olika varuposter ska du göra en detaljerad varubeskrivning för varje varupost.
  3. Ofta ligger en export till grund för transiteringen. Om exporten innehåller till exempel 100 varuposter ska motsvarande varuposter också finnas med i transiteringsdeklarationen. Det räcker alltså inte att referera till exportdeklarationen och endast ange en enda varupost med en generell varubeskrivning som ”delar”, ”möbler” eller ”kläder” på transiteringsdeklarationen.
  4. HS-nummer är inget krav i en transiteringsdeklaration men kan minska risken för onödiga stopp under transporten.

Uppdaterad: 2017-10-02Captcha *