Tullverket

Övergången till nya tullagerförfarandet

Nu när ditt företags tullagertillstånd ska omprövas och gå över till det nya tullagerförfarandet med elektronisk uppgiftslämning behöver du sätta dig in i två saker: övergångsdatum och överföring av saldo.

Så länge som ditt företag har kvar sitt tidigare tullagertillstånd omfattas det av övergångsregler som gör att saker och ting fungerar i princip som vanligt. Det är först när tillståndet har omprövats och företaget börjar tillämpa det nya tullagerförfarandet som nya regler börjar gälla. Då kan ni inte längre tillämpa den tidigare processen eller eventuella tillstånd till lokalt klareringsförfarande.

Planera ett övergångsdatum

Det datum som ditt företag går över till det nya tullagerförfarandet kallar vi för "övergångsdatum".

Det är viktigt att ni planerar företagets övergångsdatum. Tänk på att kontrollera med alla berörda parter vilket datum det är möjligt att gå över till det nya förfarandet för just ditt företags tullager. Om ni planerar att använda ett system för uppgiftslämningen är det särskilt viktigt att du kontrollerar datumet med systemleverantören. Tullverkets tjänst för tullager på webben finns tillgänglig redan i dag.

Senast den 1 juni 2018 måste alla aktörer ha gått över till elektronisk uppgiftslämning. Ju tidigare ditt företag går över desto mer marginal har ni om det skulle uppstå problem i samband med övergången.

När ditt företag har bestämt ett övergångsdatum behöver ni kontakta handläggaren på Tullverket som ska fatta beslut om omprövningen av tillståndet med utgångspunkt i övergångsdatumet. Av själva beslutet framgår det vad ni mer rent praktiskt behöver göra och kommunicera i och med övergången.

Överföring av saldo

Om ditt företag på övergångsdatumet har ett saldo (ingående balans) på tullagret blir det saldot ett ingående saldo för det omprövade tullagret. Du behöver anmäla detta saldo genom elektronisk uppgiftslämning i samband med övergången eftersom saldot ska kunna tilldelas ett referensnummer enligt den nya standarden. Det är viktigt att du kontaktar Tullverket innan du för över ett ingående saldo.

Tidigare tilldelades varorna i en sändning ett så kallat IG-nummer (där "IG" står för ”ingående godsjournalnummer”). Enligt den nya standarden måste alla sändningar tilldelas ett så kallat MRN-nummer. IG-nummer och MRN-nummer har olika format i Tullverkets system. Det medför att de tidigare IG-numren inte kommer att fungera efter övergången.

Du kan föra över det befintliga saldot på lagret på två olika sätt:

1. Behåll godslokalkoden

Normalfallet är att ni behåller företagets tidigare godslokalkod. Då måste du föra över det befintliga saldot innan de nya sändningarna kan tas emot. Det beror på att en godslokalkod bara kan vara giltig på ett tillstånd åt gången.

När du har fastställt det befintliga saldot och stängt lagret för nya sändningar ska du meddela Tullverket det ingående saldot genom ett särskilt meddelande. Meddelande är tekniskt uppbyggt som en deklaration för hänförande till tullager med ett tillägg av en särskild kod.

När du har meddelat det ingående saldot kan ni öppna lagret och ta emot nya sändningar enligt det nya tullagerförfarandet.

2. Ny godslokalkod

I vissa fall kan ditt företag anse sig ha behov av en ny godslokalkod för det omprövade tillståndet. Då behöver inte det befintliga saldot föras över och då kan ni tömma lagret genom uttag mot den tidigare godslokalkoden – förutsatt att det görs före den 1 juni 2018. Tänk på att sändningar som kommer efter övergångsdatumet inte kan hänföras till lagring på den gamla godslokalkoden, utan istället måste hanteras på den nya godslokalkoden och enligt det nya förfarandet.

Ditt företag måste i det här fallet göra separata bokföringar för den tidigare respektive den nya godslokalkoden. Uttagen måste även under en period göras mot två olika godslokalkoder. Därtill medför det här att alla andra tillstånd som är kopplade till godslokalkoder, exempelvis godkänd avsändare och utlämningssedel, måste kompletteras.)

Se hur du fyller i standardtulldeklarationen när du ska föra över ett saldoPDF.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-12-05