Tullverket

Omprövning av tullagertillstånd

Alla som i dag har giltiga tillstånd måste få sina tillstånd omprövade. I början av 2018 ska samtliga tullagertillstånd vara omprövade.

Senast den 1 juni 2018 ska samtliga företag ha gått över till det nya tullagerförfarandet. Under en övergångsperiod kan befintliga tillstånden användas. Tullverket räknar med att samtliga tullagertillstånd ska vara omprövade senast i februari 2018.

Övergångsbestämmelser gäller för varor som hänförs till tullager enligt det gamla tillståndet. Följande tullagertyper omfattas: A, B, C, D (omfattas av separata övergångsbestämmelser), E eller F.

Tullverket kontaktar dig

När det är dags att ompröva ditt företags tillstånd kommer Tullverket att kontakta dig. Vissa företag som i dag har tillstånd till tullager kan få sitt tullagertillstånd omprövat redan nu. Det gäller de företag som anser att

  • företaget uppfyller kraven på en digital lösning för att kunna skicka tulldeklarationer vid hänförande till tullagerförfarandet
  • företaget klarar av att uppfylla de nya kraven på bokföring.

Om ditt företag tänker skicka era tulldeklarationer vid hänförande till tullagerförfarandet med en så kallad system-till-systemlösning är det viktigt att du har en dialog med er systemleverantör. Detsamma gäller för den lösning som ni tänker använda för bokföringen.

När ditt företag ska skicka era rutiner för omprövning är det viktigt att rutinerna verkligen beskriver det nya tullagerförfarandet. Rutinerna ska vara detaljerade och beskriva hela förloppet från det att en sändning aviseras tills en vara lämnar lagret. Beskrivningen ska även redogöra för hur varje arbetsuppgift utförs och det ska finnas detaljerade uppgifter om hur bokföringen sköts.

Tullagertillstånd med externa lagringsplatser

Tullverket kommer inte att godkänna några anläggningar som drivs av en annan part än tillståndshavaren när myndigheten omprövar tillstånd till tullager. Du som får ditt företags tillstånd till tullager omprövat behöver därför se över de externa lagringsplatser som tillståndet omfattar idag.

För att kunna ha ett tillstånd till tullager måste innehavaren av tillståndet vara samma part som driver anläggningen. Lagringsplatser som drivs av en annan part än tillståndshavaren, så kallade externa lagringsplatser, kommer inte att godkännas i samband med omprövningen. Det innebär att den som driver en extern lagringsplats kan behöva ansöka om ett eget tillstånd till tullager.

Den nuvarande hanteringen av tullager med externa lagringsplatser upphör i samband med att Tullverket omprövar företagets tillstånd till tullager.

Lär dig mer

I den här filmen får du en genomgång av de kriterier som ditt företag ska uppfylla för att kunna beviljas ett tillstånd till tullager enligt den nya tullagstiftningen.

Se filmen med kriterier för tullagertillstånd (5 min)


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-10-06