Tullverket

Acceptansmeddelande CWAC

Här kan du se vilka uppgifter du behöver lämna i meddelandet acceptansmeddelandet CWAC.

I en tulldeklaration för tullagerförfarandet ska du ange på vilket tullager varorna ska lagras.

Om deklaranten som lämnar deklarationen för tullagerförfarandet inte är samma aktör som tillståndshavaren för tillståndet till tullagret skickar Tullverket en så kallad acceptansförfrågan till tillståndshavaren. Syftet med acceptansförfrågan är bland annat att säkerställa att tillståndshavaren är införstådd med att varorna kommer att lagras på dennes tullager.

När tillståndshavaren har tagit emot en acceptansförfrågan måste det komma in ett svar på förfrågan för att deklarationen ska kunna handläggas. Tillståndshavaren svarar genom att skicka acceptansmeddelandet CWAC.

Följande information behöver finnas med i meddelandet:

LRN

Ange det LRN som har angivits i deklarationen och som har meddelats genom acceptansförfrågan.

MRN

Ange det MRN som deklarationen har tilldelats och som har meddelats genom acceptansförfrågan.

Kod för typ av svar

Koden för att neka till lagring av varorna är RE. Koden för att acceptera lagring av varorna är AP.

Var uppmärksam på fältet "Uppgifter om garanti" om du svarar att du accepterar lagring av varor.

Tullombud

Om du anlitar ett tullombud för att förmedla meddelandet ska du ange följande två uppgifter om tullombudet:

 1. ombudets identifieringsnummer i form av Eori-nummer
 2. kod för ombuds status, för att visa vilken typ av ombudskap som tillämpas:
 • kod 2 för direkt ombudskap
 • kod 3 för indirekt ombudskap.

Om du inte anlitar något tullombud ska du inte ange någon uppgift här.

Tillståndshavarens identifieringsnummer

Anges i två steg:

 1. referens, tillståndshavarens Eori-nummer
 2. kod för tillståndstyp:
 • CWP för privat tullager
 • CW1 för ett allmänt tullager typ 1
 • CW2 För ett allmänt tullager typ 2

Identifiering av lager

Ange godslokalkod. En godslokalkod består av tre bokstäver och framgår av tillståndet.

Uppgifter om garanti

Om tillståndshavaren accepterar att varorna ska lagras på anläggningen behöver du ange tillståndshavarens garantiuppgifter. Det görs i två steg:

 1. referens för garanti, ange referensnumret för beslutet om tillstånd till ställande av en samlad garanti (finns angivet i tillståndet för samlad garanti)
 2. typ av garanti, ange en av följande:
 • 0 – undantag från skyldigheten att ställa en garanti (artikel 95.2 i kodexen)
 • 1 – för samlad garanti (artikel 89.5 i kodexen)
 • 2 – för individuell garanti i form av ett åtagande från en borgensman (artikel 92.1 b i kodexen)
 • 3 – för individuell garanti i form av kontanter eller något annat betalningsmedel som av tullmyndigheterna erkänns som likvärdigt med en kontant deposition, som görs i euro eller i valutan för den medlemsstat där garantin krävs (artikel 92.1 a i kodexen).

Uppdaterad: 2017-10-09Captcha *