Tullverket

Tillfällig lagring

När en vara ankommer unionens tullområde uppstår statusen tillfällig lagring i samband med att varornas ankomst anmäls till tullmyndigheten.

En deklaration för tillfällig lagring måste lämnas senast i samband med att varorna anmäls.

Förändring av tillfällig lagring

Med anledning av att den nya tullkodexen började tillämpas den 1 maj 2016 kommer det att genomföras förändringar av tillfällig lagring som innebär en helt ny process och elektroniskt uppgiftslämnande. Nya tillstånd kommer att behöva utfärdas och det blir även krav på att ställa garanti. Arbetet med att kartlägga och arbeta fram hur det framtida flödet ska se ut påbörjades under hösten 2015. 

Läs mer om förändringarna under Framtida tullhantering.

Lagra varorna upp till 90 dagar

Varorna får lov att vara i tillfällig lagring i upp till 90 dagar, men då måste varorna lagras på en anläggning för tillfällig lagring. Inom dessa dagar måsta varorna antingen anmälas till ett tullförfarande eller återexporteras.

Du behöver tillstånd

För att få driva en anläggning för tillfällig lagring behöver du ha ett tillstånd.

Läs mer om tillstånd för anläggning för tillfällig lagring.

Hantering

Varor som  är i tillfällig lagring får normalt inte genomgå någon behandling, utan de ska förvaras i oförändrat skick. Du får emellertid lov att undersöka och prova dina varor, om det krävs för att du ska kunna anmäla varorna till en tullförfarande.

Anmälan till ett tullförfarande

Du eller din kund ska anmäla en vara som är i tillfällig lagring till ett tullförfarande. Det är du som lagrar varorna som ansvarar för att detta sker inom 90 dagar efter det att varornas ankomst anmälts.  När varorna har anmälts till ett tullförfarande måste du få ett utlämningsmedgivande eller ett medgivande om bortförande  från Tullverket innan du lämnar ut varorna.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-12-14