Tullverket

Hjälp till Systemet för tullbeslut

När du ska logga in i Systemet för tullbeslut behöver du ange ett antal specifika koder och göra vissa val. Här får du hjälp med hur du ska fylla i din ansökan.

Här får du anvisningar för hur du loggar in i det nya EU-gemensamma Systemet för tullbeslut och hjälp med vad de olika texterna betyder, hur du ska tolka dem och vilka uppgifter du ska fylla i var för att komma vidare.

Här får du hjälp med hur du ska fylla i de olika fälten på följande sidor:

 • Varifrån kommer du?
 • CDMS Dashboard Page
 • Customs Decisions Type Selection Page
 • Application Content Creation Page.

Varifrån kommer du?

Det här är den första sidan du kommer till när du ska logga in i Systemet för tullbeslut.

Sidan Varifrån kommer du i CDS

  

Fyll i fälten så här:

Select the domain of the application you request access to

 

Välj domän för den applikation som du vill få tillgång till

Välj "Customs".

Select the country where you want to be authenticated

 

Välj det land där du vill bli autentiserad

Välj "Sweden".

Select your type of actor

 

Välj aktörstyp

Välj "Economic operator".

Do you want to act on behalf of

 

Jag agerar på följande persons/organisations vägnar:

Välj alltid alternativet "Mig själv", oavsett om du ansöker i egenskap av företag eller ombud.

Samtycke

Du behöver kryssa i rutan "Jag samtycker till att informtion om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte".

* UUM&DS är en förkortning av "Uniform User Management & Digital Signature System" som står för systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur. Det är ett behörighetssystem för informationsutbyte mellan medlemsländernas olika system.


Logga in i Tullverkets webbtjänster

När du trycker på "Skicka" kommer du till inloggningen för Tullverkets webbtjänster. Logga in med dina vanliga användaruppgifter.

CDMS Dashboard Page

När du väl är inloggad skickas du till sidan CDMS Dashboard Page, en slags anslagstavla över dina tillstånd och meddelanden.

Sidan Dashboard, CMS

 

Här kan du välja vad du vill göra eller se:

 
New Application
Ny ansökan
Applications ListLista över företagets ansökningar
Authorisations ListLista över företagets tillstånd
Drafts ListLista över utkast av meddelanden
Application Drafts ListLista över utkast av ansökningar
Notifications ListMeddelanden

 

Välj "New Application" när du ska göra en ny ansökan. 

Customs Decisions Type Selection Page

När du har valt att göra en ny ansökan kommer du till sidan "Customs Decisions Type Selection Page". Här ska du bland annat tala om vilken typ av tillstånd du vill söka.

Bild av Type Selection Page i CDS

 

Fyll i fälten så här:

Member State

 

Medlemsstat

Välj "Sverige"

Customs Decisions Type

 

Typ av ansökan

Välj det tillstånd du vill ansöka om.

För närvarande rekommenderar vi att du enbart söker följande tillstånd i systemet:

 • tillstånd till betalningsanstånd
  (application or authorisation for the deferment of payment)
 • tillstånd att lämna förenklad deklaration
  (application or authorisation to use simplified declaration)
 • tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater.

Alla andra tillstånd rekommenderar vi att du tills vidare söker via webbansökan eller blankett. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver.

Läs hur du ansöker om övriga tillstånd.

Vad övriga tillstånd heter på engelska ser du längst ned på den här sidan under respektive länk.

Decisions Taking Customs Authority

 

Beslutande tullmyndighet

 

Välj SE009251 (Stockholm). Det är viktigt att du väljer det här tullkontoret och inget annat.

 

När du har fyllt i fälten trycker du på "Proceed". Du kommer då till sidan nedan.

Application Content Creation Page


Sidan Application Content Creation Page

 

Den här sidan är indelad på tre flikar:Applicant InformationUppgifter om sökanden
Application General InformationAllmänna uppgifter för ansökan
Application Specific InformationSpecifika uppgifter för ansökan

 

Olika hjälp för olika tillstånd

Hur du fyller i fälten beror på vilket tillstånd du söker. Välj tillstånd:DPO

Betalningsanstånd
Application or authorisation for the deferment of payment

SDE

Förenklad deklaration
Application or authorisation to use simplified declaration

 

För närvarande rekommenderar vi att du enbart söker följande tillstånd i Systemet för tullbeslut:

 • tillstånd till betalningsanstånd
 • tillstånd att lämna förenklad deklaration
 • tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater.

Alla andra tillstånd rekommenderar vi att du tills vidare söker via webbansökan eller blankett. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver.

Läs hur du ansöker om övriga tillstånd.


Hjälptexter för att fylla i fälten hittar du här:ACE
Godkänd mottagare för unionstransitering
Application or authorisation for the status of authorised consignee for Union transit

ACP
Godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror
Application or authorisation for the status of authorised issuer to establish the proof of the customs status of Union goods

ACR
Godkänd avsändare för unionstransitering
Application or authorisation for the status of authorised consignor for Union transit

ACT
Godkänd mottagare för TIR
Application or authorisation for the status of authorised consignee for TIR procedure

AWB
Godkänd vägare av bananer
Application or authorisation for the status of authorised weigher of bananas

CGU
Samlad garanti
Application or authorisation for the provision of a comprehensive guarantee, including possible reduction or waiver

CVA
Förenkling av fastställande av belopp för tullvärde
Application or authorisation for the simplification of the determination of amounts being part of the customs value of goods

CWP
Privat tullager
Application or authorisation for the operation of storage facilities for the customs warehousing of goods in a private customs warehouse

CW1
Allmänt tullager typ 1
Application or authorisation for the operation of storage facilities for the customs warehousing of goods in a public customs warehouse type I

CW2
Allmänt tullager typ 2
Application or authorisation for the operation of storage facilities for the customs warehousing of goods in a public customs warehouse type II

DPO
Betalningsanstånd
Application or authorisation for the deferment of payment

EIR
Upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring
Application or authorisation for making a customs declaration through an entry of data in the declarant’s records, including for the export procedure

ETD
Användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration
Authorisation for the use of an electronic transport document as customs declaration

EUS
Slutanvändning
Application or authorisation for the use of end use

IPO
Aktiv förädling
Application or authorisation for the use of inward processing procedure

OPO
Passiv förädling
Application or authorisation for the use of outward processing procedure

RSS
Reguljär fartygslinje
Application or authorisation to establish regular shipping services

SDE
Förenklad deklaration
Application or authorisation to use simplified declaration

SSE
Användning av förseglingar av särskild typ
Application or authorisation for the use of seals of a special type 

TEA
Tillfällig införsel
Application or authorisation for the use of temporary admission

TRD
Användning av transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning
Application or authorisation to use transit declaration with a reduced dataset

TST
Tillfällig lagring
Application or authorisation for the operation of storage facilities for the temporary storage of goods

Uppdaterad: 2018-08-07Captcha *