Tullverket

Upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring – tillstånd

Du kan ansöka om att få upprätta en tulldeklaration genom att göra en registrering i deklarantens bokföring. Det innebär att du i ett första steg registrerar vissa deklarationsuppgifter om din sändning i ditt affärssystem. Återstående uppgifter lämnar du senare.

Tillståndskod: EUEIR

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem CDS, systemet för tullbeslut.

För att tillämpa detta förfarande krävs även att du anmäler de varor du registrerar till Tullverket genom att sända ett aviseringsmeddelande. Innan varorna kan frigöras måste du ha fått ett svarsmeddelande tillbaka.

Inom 11 dagar efter registreringen i bokföringen ska du skicka en kompletterande deklaration till Tullverket med återstående deklarationsuppgifter. Det finns även möjlighet att lämna de kompletterande deklarationerna periodiskt. Tullverket fattar ett tulltaxeringsbeslut och skickar en tullräkning. Först då betalar du importavgifterna.

Om du inte lämnar in en kompletterande tulldeklaration i tid får du betala en förseningsavgift.

Läs om förseningsavgifter.

Utredning av den praktiska hanteringen pågår. Mer information kommer.

Grundkrav för att söka tillstånd till upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring

 1. Företaget ska vara en del av den internationella leveranskedjan.
 2. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 3. Företaget ska vara etablerat i EU.
 4. Företaget behöver uppfylla några av AEO-kriterierna.
  Läs mer om AEO-kriterierna.
 5. Företaget ska bedriva eller planera att starta import- eller exportverksamhet.
 6. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
 7. Företaget ska ha tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO).
  Läs om tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO).

Förutsättningar för att få tillstånd

 1. Företaget ska uppfylla de krav som ställs på att ha goda rutiner för att sköta tullhanteringen.
 2. De kompletterande deklarationerna ska skickas digitalt till oss via EDI. Företaget måste alltså ha tillstånd att deklarera digitalt för att kunna använda tillståndet.

  Kom igång att deklararera digitalt.

Om företaget har AEO-status anses förutsättningarna för registrering i deklarantens bokföring vad gäller efterlevnad och affärsbokföring redan vara uppfyllda. Ytterligare prövning av nämnda krav behöver då inte göras. De rutiner som det AEO-certifierade företaget redan har behöver kompletteras med de rutiner som gäller för registrering i deklarantens bokföring.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-02