Tullverket

Reguljär fartygslinje – tillstånd

En reguljär fartygslinje är en fartygslinje på vilken fartyg befordrar unionsvaror från en plats till en annan inom unionens tullområde, och där fartyget tillfälligt kan lämna detta område utan ändring av varornas tullstatus som unionsvaror.

Tillståndskod: EURSS

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Sytemet för tullbeslut, CDS.

Grundkrav för att söka tillstånd till reguljär fartygslinje

  1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
  2. Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer.
  3. Företaget ska vara etablerat i EU.
  4. Efterlevnad enligt tullkodex artikel 39 a. Läs om efterlevnad enligt tullkodex artikel 39 a.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Ändra i ett befintligt tillstånd

Under en övergångsperiod kommer det att finnas två olika sätt att ändra i tillstånd du redan har. Vilket sätt du ska välja beror på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut eller inte.

Ta reda på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut

Tidigare utfärdade tillstånd kommer successivt att flyttas över till Systemet för tullbeslut. När de har flyttats kommer de att synas i den lista över företagets tillstånd som finns i systemet.

Om du vill ändra ett tillstånd bör du därför först logga in i Systemet för tullbeslut för att se om tillståndet finns där. Om det gör det ska du lämna din ändringsansökan där. Om det inte finns där följer du instruktionerna nedan.

Läs om Systemet för tullbeslut och ta reda på om ditt tillstånd finns där.

Ansök om ändring på blankett

Om tillståndet inte finns i Systemet för tullbeslut ansöker du om ändring genom att fylla i blanketten nedan. Ansökan ska skrivas under av en behörig firmatecknare och skickas in i original till Tullverket.

Ansök om ändring av tillstånd (TVRFL).Word

Blanketthjälp

Så här fyller du i de olika fälten.

Fält 1

Ange den sökandes fullständiga namn och adress samt Eori-nummer.

Fält 2

Ange rutten med anlöpningshamnar i fast turordning samt respektive hamns COL-kod Om tillståndet gäller mer än en rutt, ska rutterna särskiljas med nummer (till exempel 1. Rotterdam (NL)-Dover (UK)-Le Havre (FR); 2. Lissabon (PT)-Vigo (ES)-Bilbao (ES)).

Fält 3

Namnet på varje fartyg som ska trafikera den i fält 2 angivna rutten. Om tillståndet gäller mer än en rutt, ska de fartyg som ska trafikera en viss rutt anges efter numret på rutten i fråga (till exempel 1. HMS Neptune, HMS Goodwill; 2. HMS Corvette; 3. HMS Douro). Ange även IMO-nummer på fartygen.

Fält 4

Om det är känt vid ansökningstillfället att linjen kommer att utvidgas till andra medlemsstater i framtiden kan ni redan nu fylla i dessa i denna ruta.

Fält 5

Ansökan ska skrivas under av behörig firmatecknare. Skriv ett namnförtydligande under signaturen.

Allmänna upplysningar om företaget lämnar du i Bilaga 1. 


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-09-29