Tullverket

Godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror – tillstånd

Under vissa omständigheter måste varors status styrkas. En varas tullstatus bestäms av om den är en unionsvara eller icke-unionsvara. En unionsvara är en vara som har tillverkats i, eller har importerats till EU. T2L används för att styrka att varor som fraktas mellan EU:s medlemsstater har gemenskapsstatus.

Tillståndskod: EUACP

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS.

Grundkrav för att söka tillstånd som godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror

  1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
  2. Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer.
  3. Företaget ska vara etablerat i EU.
  4. Efterlevnad enligt tullkodex artikel 39 a.
  5. Företaget ska ha bokförings- och logistiksystem enligt tullkodex artikel 39 b.

 

Att vara godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror är ett sätt att förenkla tullhanteringen, främst vid transport till sjöss.

Tillståndet innebär att företaget kan utfärda och stämpla ett T2L-dokument utan att åka till en tullklareringsexpedition för påteckning.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

T2L styrker endast varans status

Det normala sättet att utfärda T2L på är på enhetsdokumentets blad 4, eller annat kommersiellt dokument, exempelvis faktura, vilket skrivs under i original. Tänk på att T2L endast styrker varans status.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-02