Tullverket

Godkänd mottagare för TIR-transitering – tillstånd

Som innehavare av tillstånd till godkänd mottagare för TIR-transitering kan företaget ta emot en TIR-transitering på godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition. För att avsluta TIR-transiteringen måste dock TIR-carneten uppvisas fysiskt.

Tillståndskod: EUACT

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS.

Grundkrav för att ansöka om tillstånd som godkänd mottagare för TIR-transitering 

 1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
 2. Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer. 
 3. Företaget ska vara etablerat i EU.

 

Villkor för tillstånd att vara godkänd mottagare för unionstransitering

 1. Företaget ska kunna kommunicera elektroniskt med Tullverket. För detta krävs att företaget har ett EDI‑system som är anslutet till transiteringssystemet NCTS samt tillstånd att deklarera transitering elektroniskt, TVEUT.
  Läs om tillstånd till att deklarera transitering elektroniskt.
 2. Företaget ska regelbundet komma att ta emot varor som hänförts till TIR-förfarandet.
 3. Företaget ska ha ett system som Tullverket vid behov kan kontrollera för affärsbokföring och, i tillämpliga fall bokföring av transporter, samt för bokföring av förfarandet.
 4. Företaget ska säkerställa att det kan hantera förfarandet korrekt genom att bland annat visa att det har dokumenterade rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet med förfarandet, samt för egenkontroll.
 5. Företaget ska ha 3 års tullrelaterad erfarenhet eller ha genomgått en av tullmyndigheten godkänd tullutbildning.
 6. Företaget ska ha efterlevt tull- och skattelagstiftningen.


När de TIR-transiterade varorna kommer till företagets godkända plats måste företaget meddela detta till Tullverket via NCTS. Därefter måste företaget invänta Tullverkets lossningsmedgivande innan förseglingen bryts och lossningen påbörjas.

Lossningsresultatet ska redovisas

Efter lossningen ska företaget utan dröjsmål ange resultatet av inspektioner och annan relevant information i sin bokföring. Efter lossning måste företaget också säkerställa att TIR-carneten och transiteringsföljedokumentet inlämnas till en tullklareringsexpedition så att den fysiskt kan avslutas.

Senast tre dagar efter att lossningsmedgivande erhållits ska lossningsresultatet skickas till Tullverket med uppgifter om förseglingar, antal kolli, vikt och varuslag samt om lasten stämde överens med transiteringsdeklarationen och följedokumentet.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Lagrum

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013, artikel 230 
Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 2015/2447, artikel 282
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 2016/341, artiklarna 186-187 
1975 års TIR-konvention och ändringar till den, som publiceras i Europeiska unionens tidning, (EUT)


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-02