Tullverket

Godkänd avsändare för unionstransitering – tillstånd

Som innehavare av tillstånd till godkänd avsändare kan du starta upp en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition.

Tillståndskod: EUACR

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS

Grundkrav för att ansöka om tillstånd som godkänd avsändare för unionstransitering

 1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
 2. Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer. 
 3. Företaget ska vara etablerat i EU.

 

Villkor för tillstånd som godkänd avsändare för unionstransitering

 1. Företaget ska kunna kommunicera elektroniskt med Tullverket. För detta krävs att företaget har ett EDI‑system som är anslutet till transiteringssystemet NCTS samt tillstånd att deklarera transitering elektroniskt, TVEUT.
  Läs om tillstånd till att deklarera transitering elektroniskt
 2. Företaget ska ha tillstånd till samlad garanti.
  Läs om tillstånd till samlad garanti.
 3. Företaget ska regelbundet komma att använda förfarandet för unionstransitering.
 4. Företaget ska ange vilka identifieringsåtgärder som ska vidtas. I de flesta fall behöver det transiterade godset förseglas. För att kunna använda tillståndet behöver företaget oftast ha tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ.
 5. Företaget ska ha ett system som Tullverket vid behov kan kontrollera för affärsbokföring och, i tillämpliga fall bokföring av transporter, samt för bokföring av förfarandet.
 6. Företaget ska säkerställa att det kan hantera förfarandet korrekt genom att bland annat visa att det har dokumenterade rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet med förfarandet, samt för egenkontroll.
 7. Företaget ska ha 3 års tullrelaterad erfarenhet eller har genomgått en av tullmyndigheten godkänd tullutbildning.
 8. Företaget ska ha efterlevt tull- och skattelagstiftningen.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Ändringar i befintliga tillstånd

Om du har ett tillstånd utfärdat före 1 maj 2016 och vill göra komplettering utav ditt giltiga tillstånd ska du använda blanketten Ansökan om komplettering av tillstånd. Om du vill göra flera ändringar inom samma tillstånd räcker det med att du skickar in en blankett och bifogar alla ändringar i en bilaga.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-02