Tullverket

Godkänd avsändare för unionstransitering – tillstånd

Som innehavare av tillstånd till godkänd avsändare kan du starta upp en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition.

Tillståndskod: EUACR

Grundkrav för att ansöka om tillstånd som godkänd avsändare för unionstransitering

 1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
 2. Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer. 
 3. Företaget ska vara etablerat i EU.

 

Villkor för tillstånd som godkänd avsändare för unionstransitering

 1. Företaget ska kunna kommunicera elektroniskt med Tullverket. För detta krävs att företaget har ett EDI‑system som är anslutet till transiteringssystemet NCTS samt tillstånd att deklarera transitering elektroniskt, TVEUT.
  Läs om tillstånd till att deklarera transitering elektroniskt
 2. Företaget ska ha tillstånd till samlad garanti.
  Läs om tillstånd till samlad garanti.
 3. Företaget ska regelbundet komma att använda förfarandet för unionstransitering.
 4. Företaget ska ange vilka identifieringsåtgärder som ska vidtas. I de flesta fall behöver det transiterade godset förseglas. För att kunna använda tillståndet behöver företaget oftast ha tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ.
 5. Företaget ska ha ett system som Tullverket vid behov kan kontrollera för affärsbokföring och, i tillämpliga fall bokföring av transporter, samt för bokföring av förfarandet.
 6. Företaget ska säkerställa att det kan hantera förfarandet korrekt genom att bland annat visa att det har dokumenterade rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet med förfarandet, samt för egenkontroll.
 7. Företaget ska ha 3 års tullrelaterad erfarenhet eller har genomgått en av tullmyndigheten godkänd tullutbildning.
 8. Företaget ska ha efterlevt tull- och skattelagstiftningen.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Ändringar i befintliga tillstånd

Om du har ett tillstånd som är utfärdat före den 1 maj 2016 och vill göra en komplettering av det tillståndet ska du använda blanketten Ansökan om komplettering av tillstånd.

Om du vill göra flera ändringar inom samma tillstånd räcker det med att du skickar in en blankett och bifogar alla ändringar i en bilaga. Kom ihåg att en behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar in den i original till Tullverket.

Ansökan om komplettering av tillståndPDF

Ansökan om komplettering av tillståndWord

Gällande bestämmelser

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013, artiklarna 233.1-3 och 233.4a

Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 2015/2447, artiklarna 313-314

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 2016/341, artiklarna 191-193

Uppdaterad: 2017-11-29Captcha *