Tullverket

Användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration – tillstånd

Tillståndet gör det möjligt för rederier och flygbolag som genomför ett betydande antal regelbundna turer mellan medlemstater att använda ett eller två manifest som transiteringsdeklaration.

Tillståndskod: EUETD

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS.

Grundkrav för att söka tillstånd till användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration

  1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
  2. Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer.
  3. Företaget ska vara etablerat i EU.
  4. Efterlevnad enligt tullkodex artikel 39 a.
  5. Företaget ska ha bokförings- och logistiksystem enligt tullkodex artikel 39 b.
  6. Företaget ska ha kompetens enligt tullkodex artikel 39 d.

    Läs mer om efterlevnad, bokförings- och logistiksystem samt kompetens enligt tullkodex.

 

Den tillståndssökande ska kunna säkerställa att uppgifterna i det elektroniska transportdokumentet finns tillgängliga för

- avgångstullkontoret vid avgångshamnen eller avgångsflygplatsen

- destinationstullkontoret vid destinationshamnen eller destinationsflygplatsen

samt att dessa uppgifter är desamma vid avgångstullkontoret och destinationstullkontoret.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-02