Tullverket

Anläggning för tillfällig lagring – tillstånd

Varor som kommer till unionens tullområde får per automatik statusen tillfällig lagring. På en anläggning för tillfällig lagring kan en icke-unionsvara förvaras i väntan på att den hänförs till ett tullförfarande. En sådan anläggning ligger oftast i anslutning till en hamn eller en flygplats.

Tillståndskod: EUTST

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS.

Grundkrav för att ansöka om anläggning för tillfällig lagring

  1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
  2. Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer.
  3. Företaget måste ställa en garanti. Läs mer och ansök om samlad garanti.
  4. Företaget ska ansvara för att varorna inte undandras tullövervakning.
  5. Företaget ska ska sörja för att varor i tillfällig lagring inte undandras tullmyndighetens övervakning och fullgöra de skyldigheter som hör samman med lagring av varorna i tillfällig lagring.
  6. Företaget ska ha en lämplig bokföring i en form som är godkänd av Tullverket.
  7. Företaget ska lämna nödvändiga garantier för ett korrekt genomförande av verksamheten.

 

Villkoren för driften av anläggningen framgår av tillståndet. Övervakningstullkontoret har tillsyn över driften av anläggningen.

Hur länge får varor ligga på en anläggning för tillfällig lagring?

Varor som kommer från ett land utanför EU, icke-unionsvaror, får lagras på en anläggning för tillfällig lagring i 90 dagar. Du som lagerhavare eller din kund måste hänföra varorna till ett tullförfarande eller återexport inom tidsfristen.

Lagring på anläggning för tillfällig lagring

Den som vill lagra sina varor på din anläggning för tillfällig lagring ska lämna alla nödvändiga uppgifter angående varorna till dig som tillståndshavare.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

T-dokument, TIR-carnet, uppläggningsanmälanWord 


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-02