Tullverket

Tillfällig införsel – tillstånd

Tillfällig införsel innebär att du tillfälligt importerar varor till EU för att senare återexportera dem i oförändrat skick.

Tillståndskod: EUTEA

Tillstånd till Tillfällig införsel ersätter Temporär import den 1 maj 2016. Har du idag tillstånd till temporär import kan du fortsätta att använda det som tidigare.

Läs mer om framtida tullhantering

Grundkrav för att ansöka om tillstånd till Tillfällig införsel (EUTEA)

 • Företaget ska bedriva eller planera att starta import- eller exportverksamhet.
 • Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer. 

 

Du kan få befrielse från tull och moms vid tillfällig införsel bland annat för emballage, inlånade maskiner, varuprover och varor för mässor och utställningar, men du måste ställa garanti för tull och annan skatt. Mer information finns på sidan samlad garanti.

För att kunna använda tillfällig införsel måste du ha fått tillstånd från oss i förväg eller så kan du ansöka direkt i tulldeklarationen vid importtillfället.

Förutsättningen för att du ska få tillstånd är att du har för avsikt att återexportera varan i samma skick som den var när du importerade den. Du får alltså inte bearbeta varan på något sätt, till exempel importera en trasig vara och reparera den. Då handlar det om aktiv förädling.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Vi har en handläggningstid på 30 dagar, så tänk på att skicka in din ansökan till oss i god tid före importtillfället.

Ansök direkt i tulldeklarationen för import

Du kan ansöka om tillstånd direkt i tulldeklarationen för import. Observera att det endast är när du använder dig av en standardtulldeklaration som du kan göra en sådan ansökan. När du söker tillstånd i importdeklarationen måste du ställa garanti för tull och andra nationella skatter, i normalfallet utan möjlighet till nedsättning.

Importdeklarationens fält 44 ska innehålla följande uppgifter:

 1. sökandens (företagets) namn och adress
 2. varans KN-nummer, kvantitet och värde
 3. beskrivning av varan och metod för hur en ska kunna identifieras, till exempel serienummer
 4. hur du ska använda varan, det vill säga din grund för tillfällig införsel, med en hänvisning till den artikel du åberopar
 5. hur länge varan ska vara här, det vill säga tiden från import till export
 6. platsen där varan ska användas
 7. vilket exporttullkontor du tänker exportera varan över, om det är ett annat än importtullkontoret
 8. kod 00100 (förenklat tillstånd).

Skickar du deklarationen elektroniskt fyller du i ovanstående uppgifter i fältet Särskilda upplysningar. I fältet Särskilda upplysningar/Kod anger du 00100. Du ska dessutom ange call me-koden 15. Det betyder att du ansöker om ett tillstånd i din deklaration.

Garanti

Normalt ska du ställa garanti för både tull och moms. Söker du tillstånd i förväg måste du ha ett tillstånd till samlad garanti. Den samlade garantin ska omfatta tillfällig införsel och måste finnas innan tillståndet till slutanvändning kan beviljas.

Läs mer och ansök om samlad garanti.

Partiell befrielse från tullavgiften

Uppfyller din vara inte kraven för att få full befrielse kan du få partiell befrielse för tullavgiften. Du kan ansöka om tillfällig införsel med partiell befrielse från tull för alla tullbelagda varor som du importerar tillfälligt för att använda inom EU, utom förbrukningsvaror. Du betalar då 3 procent av tullen för varje påbörjad månad din vara är under tillfällig införsel. Observera att den partiella befrielsen inte innefattar moms.

Du kan ansöka direkt i tulldeklarationen för import. Om din ansökan beviljas får du lämna deposition för all tull vid importtillfället. Vid återutförseln av varan betalas depositionen tillbaka, med ett avdrag av 3 procent per påbörjad kalendermånad.

Tillståndets giltighetstid

Ett tillstånd du ansökt om i deklarationen gäller endast för den aktuella sändningen, det vill säga under den tid Tullverket har medgivit i din deklaration.

Giltighetstiden för ett tillstånd du sökt i förväg prövas från fall till fall. Den längsta tid du normalt kan få innan du måste föra ut varorna är 24 månader. För import av varor för vissa ändamål, exempelvis varuprover eller varor för påseende, är tiden kortare.

Om du inte kan återexportera din vara inom tidsfristen så kan du ansöka om förlängning. Detta måste du göra innan tiden för återutförseln har gått ut.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-12-12