Tullverket

Gynnsam behandling i tullhänseende – användning för särskilda ändamål – tillstånd

Tillstånd i förändring

Gynnsam behandling i tullhänseende ersattes den 1 maj 2016 av förfarandet Slutanvändning (EUS). Förutsättningarna för tillstånd till slutanvändning är i stort desamma som för gynnsam behandling i tullhänseende – att varorna ska användas för ett särskilt ändamål eller att de inte tillverkas i tillräckligt stor omfattning inom EU. Däremot innebär förändringen fordran på garanti och avräkningsnota. Kravet på avräkningsnota för slutanvändning gäller alla ärenden som påbörjas från och med 1 maj 2016.

Läs mer om slutanvändning


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-02-20