Tullverket

Godkänd vägare av bananer – tillstånd

I syfte att kontrollera nettovikten för färska bananer som importeras till gemenskapen, ska ett bananvägningsintyg med uppgift om nettovikten lämnas vid deklarationstillfället. Bananvägningsintyget ska upprättas av godkända vägare. En godkänd vägare av bananer är en ekonomisk aktör som har tillstånd att väga färska bananer.

Tillståndskod: EUAWB

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS.

Grundkrav för att söka tillstånd som godkänd vägare av bananer

 

Deklarationer för övergång till fri omsättning av färska bananer ska åtföljas av ett bananvägningsintyg med uppgifter om nettovikten för varje förpackningstyp, och ursprung i den berörda sändningen. Intyget utfärdas av den som har tillstånd till godkänd vägare av bananer.

Vid vägning av bananer ska en vägningsutrustning som är CE-märkt, och har en noggrannhet på minst 0,01 kg, användas.

Tullverket ska informeras senast 24 timmar i förväg och under expeditionstid när en sändning av bananer ska vägas i syfte att upprätta ett bananvägningsintyg.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-02