Tullverket

Passiv förädling – tillstånd

Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till ett land utanför EU för bearbetning eller reparation. Efter bearbetningen återimporterar du sedan varorna tullfritt eller med lägre tull och moms än vid normal import.

Tillståndskod: EUOPO

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS.

Med tillstånd till passiv förädling betalar du ingen eller en lägre importtull och moms vid återimporten efter bearbetningen utanför EU. Om du saknar tillstånd till passiv förädling betalar du avgifter på hela varans värde som vid normal import.

Grundkrav för att söka tillstånd till passiv förädling

 1. Företaget ska bedriva eller planera att starta import- eller exportverksamhet.
 2. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel för enskild firma).
 3. Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 4. Företaget ska vara etablerat i EU.
 5. Företaget kan i undantagsfall behöva ställa en garanti. Läs mer och ansök om samlad garanti.
 6. De produkter som du återimporterar ska gå att identifiera i de varor du exporterade för bearbetning eller reparation.
 7. Tillståndet får inte innebära att EU:s tillverkare påverkas negativt.
 8. Företaget ska kunna lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt.

 

När du skickar ut en vara för reparation kan du använda standardutbytessystemet. Då får du ta emot en ersättningsvara i stället för att din exportvara repareras och skickas tillbaka. 

Inom standardutbytessystemet har du även möjlighet att använda dig av så kallad import i förväg. Det betyder att du får ta emot ersättningsvaran redan innan du exporterar varan som ska repareras. Här måste du ställa en garanti, men behöver inte ha tillstånd i förväg eftersom det gäller en reparation.

Om du exporterar varorna från andra EU-länder kan du ansöka om ett tillstånd som involverar mer än en medlemsstat. 

Tillståndets giltighetstid

Ett tillstånd som Tullverket beviljat genom att godta din deklaration för export, gäller bara för varorna i den specifika exportsändningen. I övriga fall får du tillstånd till passiv förädling för den tid du behöver, men maximalt fem år.

Du har även möjlighet att få en ansökan beviljad retroaktivt om inget tillstånd med retroaktiv verkan beviljats de senaste tre åren. Om du vill fortsätta med samma verksamhet bör du lämna in en ny ansökan innan tillståndets giltighetstid gått ut.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om passiv förädling på två olika sätt:

 1. i särskilt ansökningsformulär
 2. direkt i tulldeklarationen för export.

Ansökan i systemet för tullbeslut

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

 

Ansökan i tulldeklarationen för export

När du skickar ut varor för passiv förädling kan du ansöka direkt i exportdeklarationen enligt standardförfarandet. Lämnar du deklarationen elektroniskt anger du koden 00100 i fält 44, Särskilda upplysningar/Kod och koden 15 i fältet för Call me-kod. Den sistnämnda koden betyder att deklarationen innehåller en ansökan om tillstånd.

Vi beviljar tillståndet genom att ta emot din exportdeklaration och ge den ett tull-id. Tull-id för exportdeklarationen blir ditt tillståndsnummer som du ska uppge vid återimporten.

I fält 44 på Enhetsdokumentet eller motsvarande fält i det elektroniska dokumentet, alternativt på en separat handling, fyller du i:

 • sökandens (företagets) namn och adress
 • typ av förädling av varorna
 • en beskrivning av varorna
 • hur lång tid som behövs mellan export och återimport
 • identifiering, det vill säga hur du kommer att styrka att exportvarorna ingår i de återimporterade förädlingsprodukterna, till exempel genom att hänvisa till serienummer, kontrakt, tekniska beskrivningar eller andra dokument
 • plats för förädling.

Ansökan om tillstånd som involverar mer än en medlemsstat

Om du exporterar varor från flera olika EU-länder kan du ansöka om ett tillstånd som involverar mer än en medlemsstat (tidigare kallat enhetstillstånd). Det måste göras i god tid innan exporten. Om dina huvudräkenskaper finns i Sverige kan du lämna din ansökan här. Det är viktigt att du talar om i din ansökan vilka länder du tänker exportera varorna från, samt exporttullkontor. Vi skickar din ansökan och ett förslag på tillstånd till de berörda länderna. De meddelar eventuella invändningar inom 30 dagar.

I övrigt ska du lämna samma uppgifter som vid ansökan på särskild blankett.

När du ska återimportera förädlingsprodukterna till Sverige ska den som exporterar varorna för din räkning också lämna en särskild blankett, INF 2 (Tv 787.2). Blanketten INF 2 är ditt bevis på att varorna har exporterats från ett annat EU-land.

Ändra i ett befintligt tillstånd

Under en övergångsperiod kommer det att finnas två olika sätt att ändra i tillstånd du redan har. Vilket sätt du ska välja beror på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut eller inte.

Ta reda på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut

Tidigare utfärdade tillstånd kommer successivt att flyttas över till Systemet för tullbeslut. När de har flyttats kommer de att synas i den lista över företagets tillstånd som finns i systemet.

Om du vill ändra ett tillstånd bör du därför först logga in i Systemet för tullbeslut för att se om tillståndet finns där. Om det gör det ska du lämna din ändringsansökan där. Om det inte finns där följer du instruktionerna nedan.

Läs om Systemet för tullbeslut och ta reda på om ditt tillstånd finns där.

Ansök om ändring via webbformulär

Om tillståndet inte finns i Systemet för tullbeslut ansöker du om ändring genom att fylla i webbformuläret i länken nedan. När du har fyllt i formuläret skriver du ut det, låter en behörig firmatecknare underteckna det och skickar det i original till Tullverket via post. Formuläret ger dig stöd i din ansökan genom hjälptexter och valideringar, så att du lämnar in rätt uppgifter redan i ansökan.

För att nå webbformuläret måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Ansök om ändring av ditt tillstånd till passiv förädling.

Tillstånd utfärdade före 1 maj 2016

Ett tillstånd till passiv förädling som utfärdades före den 1 maj 2016 fortsätter att gälla giltighetstiden ut (dock som längst till 1 maj 2019), men från den 1 maj 2016 är det bestämmelserna i den nya tullkodexen som ska tillämpas. Samtliga varor som hänförs till passiv förädling efter det datumet ska därför frigöras enligt bestämmelserna i det nya regelverket, det vill säga de bestämmelser som beskrivs ovan.

Om varor hänfördes till förfarandet för passiv förädling före den 1 maj men förfarandet inte avslutades före detta datum ska förfarandet avslutas enligt bestämmelserna i det gamla regelverket.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-09-29