Tullverket

Vem behöver ha ett Eori-nummer?

I princip all tullhantering kräver Eori-nummer. Det finns i Sverige bara några få undantag från kravet om Eori-nummer. Här läser du vem som behöver och vem som inte behöver ett Eori-nummer.

Du behöver ett Eori-nummer om du har en roll som inbegriper att du:

 1. lämnar in en summarisk in- eller utförseldeklaration
 2. begär omdestinering
 3. står som mottagare i en tulldeklaration för import
 4. står som deklarant i en tulldeklaration för import
 5. står som ombud i en tulldeklaration för import

 6. står som exportör i en tulldeklaration för export
 7. står som deklarant i en tulldeklaration för export
 8. står som ombud i en tulldeklaration för export

 9. står som huvudansvarig i en tulldeklaration för transitering

 10. driver ett tillfälligt lager
 11. ansöker om ett tillstånd
 12. ansöker om AEO-certifiering.

Övergångsbestämmelser i samband med nya tullkodexen

I och med den nya tullagstiftning som har börjat tillämpas och som kommer att vara fullt ut tillämpad 2020 gäller en del övergångsbestämmelser.

Läs mer om framtida tullhantering.

Privatpersoner behöver inget Eori-nummer

Du som flyttar privata varor inom EU behöver inte ha något Eori-nummer. Exempel på privata varor är

 1. flyttsaker
 2. gåvor för privat bruk
 3. andra varor som är avsedda för privat bruk, inbegripet sådant som du köper eller säljer via internet.

Undantag

Det finns vissa undantag. Ett undantag är ekonomiska aktörer från land utanför EU som importerar varor temporärt med efterföljande återexport. (Vid importtillfället måste förfarandekod FF1 innehålla kod för temporärt förfarande. Undantaget gäller inte om man vid import använder förfarandekod FF1 som börjar med 40. Vid återexporten måste förfarandekod FF1 börja med 31 för att undantaget ska gälla.)

En svensk privatperson ska uppge sitt personnummer (för privatpersoner utan svenskt personnummer anger du födelsedatum) vid all export och vid import när värdet är 10 000 kronor eller mer. Koden "PRIVA" måste anges i fält 44 "Särskilda upplysningar" i tulldeklarationer när mottagaren/deklaranten eller exportören/deklaranten är en privatperson och denne inte är ekonomisk aktör.

Personer som varken har ett Eori-nummer eller ett svenskt personnummer anger en landkod (som inte får vara SE) följt av ett födelsedatum – till exempel DE + 19560903 (ÅÅÅÅMMDD) vid import och export.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-12-11