Tullverket

2017-10-04

Kategori

Nyheter övrigt

 • 2017-10-18 Övrigt

  Några förtydliganden om hur du använder Systemet för tullbeslut, CDS

  Systemet för tullbeslut (CDS) har nu varit i drift ett par veckor. Under denna tid har vi upplevt att det råder en viss tveksamhet kring användningen av systemet. Det handlar bland annat om hur du får tillgång till CDS och hur du vet att ansökan har kommit fram till Tullverket.
 • 2017-10-13 Övrigt

  Tullverket kontrollerar ursprungscertifikat

  När en deklarant har yrkat på förmånsbehandling i efterhand måste Tullverket kontrollera styrkande handlingar som exempelvis ursprungscertifikat och transportdokument.
 • 2017-10-12 Övrigt

  Ny nationell åtgärd för explosiva varor

  Den 1 november får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med explosiva varor.
 • 2017-10-05 Övrigt

  Ändringar i valideringen av CED-kontrollintyg

  Från den 2 oktober ändras valideringen av CED-intygens identitet i tulldeklarationen i TDS. Du som har flera CED-dokument till en och samma varupost måste därför ange en dokumentkod (C678) för varje CED-dokument.
 • 2017-10-05 Övrigt

  Två olika dröjsmålsräntor

  I och med ny lagstiftning måste vi hädanefter debitera dröjsmålsränta enligt två olika lagstiftningar. Tullverket kommer därför att debitera två olika dröjsmålsräntor i TDS, en för tull och en för annan skatt än tull.
 • 2017-10-04 Övrigt

  Nu är Systemet för tullbeslut igång

  Den 2 oktober togs EU:s nya system för tullbeslut i drift. I fortsättningen är det via detta system du ska söka merparten av de tillstånd som styrs av den EU-gemensamma lagstiftningen.
 • 2017-09-29 Övrigt

  Ceta började tillämpas 21 september

  Det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, har nu börjat tillämpas provisoriskt. Det betyder att du kan exportera ursprungsvaror som omfattas av avtalet till Kanada och importera ursprungsvaror från Kanada och få förmån för dessa.
 • 2017-09-19 Övrigt

  Kom ihåg att skaffa behörighet till EU:s nya tillståndssystem

  Om du från och med i höst ska söka något nytt tillstånd ska du göra det via EU:s nya tillståndssystem, CDS. Detta gäller endast för de tillstånd som styrs av EU:s lagstiftning. Längre fram kommer du också att använda systemet för att ändra i befintliga tillstånd.
 • 2017-09-15 Övrigt

  Uppdaterad blankett för BKB

  Den 1 oktober 2017 uppdaterades ansökningsblanketten för bindande klassificeringsbesked, BKB.
 • 2017-09-13 Övrigt

  Inget tillstånd för TID

  Det tidigare kravet på ett särskilt tillstånd för att använda Tullverkets internetdeklaration TID är borttaget. Numera krävs inget särskilt tillstånd.
 • 2017-09-05 Övrigt

  Bara en månad kvar – skaffa behörighet till EU:s nya tillståndssystem nu

  Kommer du att behöva söka tillstånd från Tullverket i höst? Då är det hög tid att skaffa behörighet till Tullverkets webbtjänster så att du är säker på att komma in i det nya tillståndssystemet när du ska söka tillståndet.
 • 2017-08-24 Övrigt

  Ändringar för leverantörsdeklarationer inom EU

  Använder du leverantörsdeklarationer inom EU? I så fall behöver du känna till den ändring som har gjorts i genomförandeförordningen och som berör uppdelning i tid och datum samt tidsgränser för giltighet.
 • 2017-08-22 Övrigt

  Ceta börjar tillämpas i september

  Det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, kommer enligt uppgifter från EU-kommissionen att börja tillämpas provisoriskt från den 21 september 2017.
 • 2017-08-18 Övrigt

  Webbseminarium: Tillstånd till samlad garanti

  Den 5 september mellan klockan 10-11 kan du lära dig mer om tillståndet till samlad garanti. I webbseminariet kan du passa på att ställa frågor via en chatt.
 • 2017-08-14 Övrigt

  Över 41 miljoner piratkopierade varor beslagtagna inom EU

  I EU beslagtogs över 41 miljoner artiklar till ett värde av 672 miljoner euro under 2016. De vanligaste förfalskade varorna är cigaretter, leksaker och livsmedel. Över 80 procent av de beslagtagna varorna kommer från Kina medan Hongkong står för nästan åtta procent. Det visar EU-kommissionens årliga rapport över piratkopierade varor.
 • 2017-07-12 Övrigt

  Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

  EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 58:e mötet i Harmonized System Committee i Världstullorganisationen WCO.
 • 2017-06-29 Övrigt

  Svensk delegation besökte Kina

  Den 26–28 juni var en svensk delegation ledd av statsminister Stefan Löfven på besök i Kina. Med på resan var flera statsråd, en näringslivsdelegation och ett tiotal myndighetschefer, däribland generaltulldirektör Therese Mattsson. Under besöket undertecknade hon en ny strategisk handlingsplan med Kina samt besökte den kinesiska tullmyndigheten i Dalian.
 • 2017-06-29 Övrigt

  Möjliga konsekvenser av Brexit

  Finansdepartementet har gett Tullverket i uppdrag att sammanställa ett underlag kring möjliga konsekvenser för Tullverkets verksamhet om Storbritannien lämnar det europeiska samarbetet.
 • 2017-06-21 Övrigt

  Nytt system för att söka tillstånd – skaffa behörighet redan nu

  Kommer du att behöva söka tillstånd från Tullverket i höst? Då är det bra att skaffa behörighet till Tullverkets webbtjänster redan nu så att du är säker på att ha tillgång till det nya tillståndssystemet när du ska söka tillståndet.
 • 2017-06-01 Övrigt

  Direkt från tillfälligt lager i hamn eller terminal till tullager

  Varor som du importerar från ett land utanför EU till Sverige placeras ofta på ett tillfälligt lager när de kommer in i landet. Lagret brukar ligga i en hamn eller på en terminal. Med det nya tullagerförfarandet kan du nu lämna ut dina varor från det tillfälliga lagret och direkt befordra dem till ett tullager.
 • 2017-05-30 Övrigt

  Betala dina tullräkningar med autogiro under semestern

  För att undvika dröjsmålsränta under semestertider kan ditt företag ansluta sig till autogiro hos Tullverket för betalningar av tullräkningar. Då görs en automatisk överföring av pengar från ditt bankkonto till oss samma dag som tullräkningen förfaller till betalning. Beloppet ska finns på ert konto dagen innan överföring utförs.
 • 2017-05-29 Övrigt

  Ansök om Rex för EU-Kanada avtalet

  Det nya handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada är färdigförhandlat och kommer att börja tillämpas provisoriskt inom en snar framtid. Det är bra om du som ska exportera ursprungsvaror till Kanada ansöker om att bli en Registrerad exportör (Rex) redan nu. Det är speciellt viktigt att ansöka om du idag inte har tillstånd som godkänd exportör.
 • 2017-05-24 Övrigt

  Efterkontroll av styrkande handlingar

  Tullverket kommer att begära in styrkande handlingar i efterhand för vissa tulldeklarationer där deklaranten har yrkat på förmånsbehandling till följd av ursprung.
 • 2017-05-17 Övrigt

  Avgiftskod och dokumentkoder för kemikalieskatt införs

  Från den 1 juli kommer en ny punktskatt att tas ut: skatt på kemikalier i viss elektronik, så kallad kemikalieskatt. Tullverket har därför tagit fram en ny avgiftskod och nya dokumentkoder.
 • 2017-05-16 Övrigt

  Förlängd kontroll av träemballage i sändningar från Kina

  Sedan våren 2013 kontrollerar Jordbruksverket särskilt träemballage som följer med vissa produkter från Kina. EU-kommissionen har nu beslutat om att förlänga kontrollsatsningen till den 31 juli 2018.
 • 2017-05-15 Övrigt

  Välj rätt fakturakod i tulldeklarationen

  Det är viktigt att du väljer rätt fakturakod i bilagda handlingar i standardtulldeklarationen eller i den kompletterande deklarationen.
 • 2017-05-08 Övrigt

  Nu omprövar vi tillstånd till förenklad deklaration och kredittillstånd

  Tullverket omprövar nu alla tillstånd till förenklad deklaration och kredittillstånd. Det gör vi för att kontrollera att alla villkor i den nya tullkodexen är uppfyllda.
 • 2017-04-18 Övrigt

  Ny nationell kod vid slutanvändning

  Från och med den 18 maj 2017 blir koden 503S obligatorisk som nationell kod för att identifiera de ärenden som deklareras till det särskilda förfarandet slutanvändning.
 • 2017-04-03 Övrigt

  Din produkt, ditt ansvar 2017

  Anmälan är öppen till seminariet Din produkt, ditt ansvar 2017 den 28 april som riktar sig till dig som tillverkar, importerar och distribuerar varor.
 • 2017-03-31 Övrigt

  Enklare behörighetsadministration med ny tjänst

  Från januari kan ditt företag sköta behörighetsadministrationen till Tullverkets tjänster helt självt. Det innebär att den som är utsedd behörighetsadministratör kan lägga till och ta bort användare och hantera deras tillgång till tjänster. 
 • 2017-03-30 Övrigt

  Webbseminarier – digitala dialogforum

  Tullverket kan nu erbjuda dialogmöten som seminarier och informationsträffar digitalt, i form av webbseminarier.
 • 2017-03-29 Övrigt

  Tullformaliteter och ökade kostnader i spåren av Brexit

  Den 29 mars påbörjar Storbritannien processen att lämna EU. Tullverket har lämnat en redogörelse till Finansdepartementet över vad Brexit kan komma att innebära för näringslivet och för den egna myndigheten.
 • 2017-03-28 Övrigt

  Handelsavtalet Ceta kan snart börja användas

  Det nya handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada är färdigförhandlat och kommer att börja tillämpas provisoriskt inom en snar framtid.
 • 2017-03-20 Övrigt

  Sök sillkvot på nettovikt

  Från och med 1 januari 2017 har kommissionens genomförandeförordning (EU) 1422/2016 integrerats i Tulltaxan med hänvisning till att tullkvoten 09.0740 (sill med ursprung i Norge) ska sökas på nettovikt. Nettovikt innebär fiskens vikt inklusive saltlaken fisken transporteras i.
 • 2017-03-17 Övrigt

  Nya rutiner vid aktiv förädling

  Den 3 april ändras rutinerna för dig som lämnar importdeklarationer för varor som efter aktiv förädling ska stanna inom EU.
 • 2017-03-08 Övrigt

  Ny version av TDS den 18 mars

  TDS, Tulldatasystemet, är det datasystem som används för klarering av import- och exportärenden och för att debitera tull och moms. Den 18 mars sker förändringar i TDS på importsidan.
 • 2017-03-03 Övrigt

  Du som importerar farmaceutiska produkter kan få tullfrihet

  Du kan i vissa fall få tullfrihet för kemiska ämnen och produkter som listas som farmaceutiska ämnen av Världshälsoorganisationen. Användningsområdet för de listade ämnena och produkterna är oviktigt; det är själva ämnet eller produkten som är tullfri.
 • 2017-02-08 Övrigt

  Att tänka på när du exporterar varor under punktskatteuppskov

  Det är mycket att tänka på när du exporterar varor under punktskatteuppskov. Här får du en lista med sådant som du behöver tänka på för att det ska bli rätt från början.
 • 2017-02-07 Övrigt

  GSP-certifikat ersätts av Rex

  Använder du dig av GSP-certifikat när du importerar? Vidaresänder du GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU? Eller exporterar du material till GSP-länder där det används för tillverkning av varor som sedan importeras med GSP-certifikat? Då behöver du sätta dig in i vad det nya systemet med registrerade exportörer kommer att innebära för dig. Systemet har successivt börjat införas med start den 1 januari 2017.
 • 2017-01-26 Övrigt

  Världstulldagen 2017

  Den 26 januari är det Världstulldagen 2017. Årets tema är "Data Analysis for Effective Border Management", dataanalys för effektiv gränskontroll.
 • 2017-01-25 Övrigt

  Deklarera svavelskatt på rätt sätt

  Tullverket har uppmärksammat flera deklarationer med felaktiga beräkningar när det gäller svavelskatt. Det handlar om de fall då svavelskatten ska betalas till oss. Du som är registrerad för punktskatt för bränsle hos Skatteverket betalar i stället avgifterna direkt till Skatteverket.
 • 2017-01-24 Övrigt

  Myndighetsgemensamt projekt för gränskontroll av buljonger

  Tullverket och Livsmedelsverket har under 2017 ett gemensamt projekt för kontroll av alla sändningar innehållande animaliska buljonger som klassificeras enligt HS-nummer 2104 10.
 • 2017-01-23 Övrigt

  Förändrade varukoder för dig med tillstånd till aktiv förädling

  Du som har tillstånd till aktiv förädling behöver tänka på att många varukoder vid varje årsskifte försvinner och ändras. När du deklarerar en import till aktiv förädling valideras den mot tillståndet och det HS- eller KN-nummer som finns i tillståndet. Om varukoden har försvunnit eller ändrats, avvisas deklarationen.
 • 2017-01-10 Övrigt

  Behörighetsadministrationen för Tullverkets e-tjänster förenklas

  Från och med 17 januari kan ditt företag självt sköta hela behörighetsadministrationen till Tullverkets tjänster. Det innebär att den som är utsedd behörighetsadministratör kan lägga till och ta bort användare  och deras tillgång till tjänster inklusive behörighetsadministratörer.
 • 2017-01-01 Övrigt

  Förändrade varukoder från 1 januari 2017

  HS-nomenklaturen uppdateras vart femte år och turen har nu kommit till att införa HS 2017. Det innebär att nya varukoder gäller från den 1 januari 2017.
 • 2016-12-21 Övrigt

  Nu kan du söka tullkvoter från Sydafrika igen

  De produkter med ursprung i Sydafrika som inte har varit tillgängliga i kvotsystemet är nu frisläppta.
 • 2016-12-19 Övrigt

  Lär dig mer om tull i vår

  Våra kurser är till för dig som arbetar med internationell handel och vill få allt från grundläggande kunskaper i import eller export till fördjupade kunskaper i till exempel klassificering av varor. Vi erbjuder både distanskurser och kurser med fysisk närvaro.
 • 2016-12-08 Övrigt

  Tullkvoter från Sydafrika inte tillgängliga i kvotsystemet

  Vissa produkter med ursprung i Sydafrika finns inte tillgängliga i kvotsystemet men syns i Tulltaxan. För dessa produkter kan för tillfället inga tullkvoter tilldelas. 
 • 2016-11-24 Övrigt

  Timmer och trävaruprodukter från Indonesien omfattas nu av en Flegt-licens

  Flegt, Forest Law Enforcement Governance and Trade, är ett licenssystem vars syfte är att komma till rätta med olovlig skogsavverkning. Det nya licenssystemet börjar gälla den 15 november.
 • 2016-11-10 Övrigt

  Billy är årets narkotikasökhund

  Den tolvåriga springer spanieln Billy är utsedd till årets narkotikasökhund 2016. Billy har med sin hundförare Anders Mårtensson från den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016 medverkat till 65 beslag av narkotika till en sammanlagd samhällsnytta av över 119 miljoner kronor. Billy och Anders arbetar tillsammans i en brottsbekämpningsgrupp i Malmö.
 • 2016-11-09 Övrigt

  Ny webb med användarnas behov i fokus

  Tullverket bygger en ny webb. Den har nytt utseende, ny struktur och en ny ton. Men först och främst har den användarnas behov i fokus.
 • 2016-11-08 Övrigt

  Lämna avräkningsnota för slutanvändning, tidigare gynnsam tullbehandling

  Slutanvändning är det nya förfarande som har ersatt gynnsam behandling i tullhänseende. Reglerna för slutanvändning innebär bland annat att du måste lämna en avräkningsnota för att visa hur förfarandet har avslutats. Sätt dig in i vad som gäller så att du inte behöver betala tull för dina varor enbart för att du har följt de gamla reglerna i stället för de nya.

Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-04