Tullverket

Varor med importrestriktioner

För vissa varor finns det särskilda importbestämmelser, det vill säga restriktioner. Innan du importerar är det viktigt att du kontrollerar vad som gäller för din vara. Du kanske behöver en licens eller ett tillstånd.

Anledningen till att det finns importrestriktioner är

  • handelspolitiska skäl
  • hänsyn till miljön
  • hänsyn till människors hälsa eller säkerhet, och
  • att förhindra spridning av djur- och växtsjukdomar.

Du kan behöva importlicens

En importlicens måste du ha för att få importera varor som EU har importbegränsat, till exempel vissa jordbruksprodukter.

Du kan behöva importtillstånd

En del varor som exempelvis läkemedel, kemikalier och ekologiska produkter kräver i viss utsträckning importtillstånd för att få importeras till EU. Tillståndet söker du hos ansvarig myndighet.

Styrkande handlingar

En styrkande handling är ett dokument som krävs vid import för att intyga att exempelvis växter är fria från skadegörare eller att fisken är fångad enligt laglig kvot.

Läs om styrkande handlingar.

Vissa varor kan du behöva registrera

Vid import av vissa varor kan en registrering krävas hos ansvarig myndighet. Exempelvis ska alla som har yrkesmässig import av livsmedel vara registrerade hos eller godkända av miljöförvaltningen eller motsvarande i respektive kommun.

Använd call me-koder för att informera oss

Call me-koder är åtgärdsindikatorer som du ska använda för att informera Tullverket om att sändningen omfattas av restriktioner vid import.

Läs om Call me-koder.

Utrotningshotade djur och växter

Det finns olika restriktioner som förbud och krav på tillstånd eller intyg för att föra utrotningshotade djur och växter över Sveriges gränser. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter eller fängelse.

Läs mer om vad som gäller för att föra in utrotningshotade djur och växter.

Tobak

Om du som företagare vill importera tobaksvaror till Sverige berörs du av olika lagstiftningar. Det är viktigt att du som importör tar reda på vilka krav som ställs.

Läs mer om att importera tobak.

Alkohol

Om du som företagare vill importera vin eller andra alkoholdrycker till Sverige berörs du av flera lagstiftningar inom olika områden. Det är viktigt att du som importör tar reda på vilka krav som ställs.

Läs mer om att importera alkohol.

Läkemedel

Om du som företagare vill importera läkemedel till Sverige i kommersiellt syfte berörs du av olika lagstiftningar. Det är viktigt att du som importör tar reda på vilka krav som ställs.

Läs mer om att importera läkemedel.

Vapen

Tullverket kontrollerar vapen och delar till vapen som förs in i eller ut från Sverige. Hur det går till ser olika ut beroende på om du handlar med länder utanför eller inom EU.

Läs om import av vapen.

Narkotikaprekursorer

Om du vill föra in eller ut narkotikaprekursorer, det vill säga kemikalier som behövs vid tillverkning av narkotika, krävs ibland tillstånd eller att du har registrerat dig hos Läkemedelsverket. Tullverket har i uppdrag att bekämpa smuggling av dessa varor.

Läs om in- och utförsel av narkotikaprekursorer.

Immaterialrätt

Den som äger ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent äger den immateriella rätten till sin produkt. Om någon annan börjar tillverka och sälja likadana eller liknande produkter bryter det företaget mot immaterialrätten.

Läs mer om immaterialrätt.

Andra ansvariga myndigheter

För vissa varor som omfattas av restriktioner är andra myndigheter ansvariga.

Havs- och vattenmyndigheten
Fiskeriprodukter

Jordbruksverket
Ekologiska produkter som inte är livsmedel
Animaliska produkter som inte är livsmedel
Foder
Levande djur
Livsmedel för privat bruk
Socker
Spannmål och ris
Växter, trä, träprodukter, plantor m.m.
FLEGT

Kommerskollegium
Textil och järn- och stålvaror 

Livsmedelsverket
Alkoholhaltiga drycker
Animaliska och vegetabiliska livsmedel
Ekologiska produkter
Vissa kosttillskott
Ris från vissa länder 

Läkemedelsverket
Läkemedel
Vissa kosttillskott
Naturläkemedel
Vissa utvärtes medel
Homeopatika

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Explosiva ämnen och pyrotekniska produkter

Naturvårdsverket
Import av elektriska och elektroniska produkter
Ozonnedbrytande ämnen 

Polisen
Vapen av olika slag 

Skogsstyrelsen
EU:s timmerförordning

Strålsäkerhetsmyndigheten
Radioaktiva ämnen 


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-05-02