Tullverket

Importera ekologiska produkter

När du importerar ekologiska produkter till EU behöver du visa upp ett kontrollintyg för Tullverket som garanterar att dina produkter verkligen är ekologiska.

Olika kontrollorgan i olika länder utfärdar kontrollintyg som garanterar att en viss vara är ekologisk. Du behöver visa upp ett sådant kontrollintyg för varje sändning av ekologiska produkter som du importerar till EU.

Observera att Tullverket från och med den 19 oktober 2017 endast tar emot kontrollintyg i elektroniskt format. Du kan börja skicka elektroniska kontrollintyg under en övergångsperiod på sex månader som inleddes den 19 april och som löper fram till den 19 oktober 2017.  Du behöver skicka intyget vid varje sändning av ekologiska produkter.

Bestämmelserna om ekologiska produkter gäller följande varor:

  • levande eller obearbetade jordbruksprodukter
  • bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
  • foder
  • vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

Livsmedelsverket ansvarar för tillämpningen i övrigt av bestämmelserna för ekologiska produkter som är avsedda som livsmedel medan Jordbruksverket ansvarar för foder och andra ekologiska produkter.

Skicka in kontrollintyg i original (gäller fram till 19 oktober 2017)

På kontrollintyget, som du skickar in till oss innan varorna klareras, skriver du företagets organisations- eller Eori-nummer eller eventuellt tull-id samt till vilken adress originalen ska återsändas. Du skickar intyget i original till:

Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm  

Detta gäller från 20 oktober 2017

Övergångsbestämmelserna om användning av kontrollintyg som inte är utfärdat i Traces NT har upphört att gälla. Det innebär att kontrollintyg i pappersformat som inte är utfärdat med hjälp av det elektroniska systemet Traces NT från och med den 20 oktober är ogiltigt.

Eftersom ett system för elektronisk signatur ännu inte är tillgänglig måste kontrollintyget skrivas ut från Traces NT och undertecknas av utfärdande kontrollorgan eller myndighet, för att sedan åtfölja varorna till den första mottagaren i Europeiska unionen.

För ytterligare information eller frågor, var vänlig kontakta:
AGRI-E-COI-ORGANIC@ec.europa.eu vid problem i samband med förordningen
SANTE-TRACES@ec.europa.eu vid tekniska problem i samband med Traces NT

Deklarera ekologiska produkter elektroniskt

Du som ska importera ekologiska produkter ska först registrera dig i ECAS och sedan i Traces NT.

Uppmana din leverantör eller exportör att det kontrollorgan som ska utfärda ditt kontrollintyg gör det elektroniskt i Traces NT.

Gör dina ärenden i Traces NT.

Kontrollorganet i ett land utanför EU kan få stöd och information via e-post till kundtjänst SANTE-TRACES@ec.europa.eu och AGRI-B4@ec.europa.eu. Kontrollorganet registrerar, ändrar vid behov och godkänner intyget.

Lämna följande uppgifter i importdeklarationen

Dokumentkod

I fält 44, bilagda handlingar, skriver du dokumentkoden C644 om det är en ekologisk produkt (kontrollintyg för ekologiska produkter) och kontrollintygets serienummer. Skriv denna referens oavsett deklarationstyp. Är det inte en ekologisk produkt ska du skriva dokumentkod Y929. 

Åtgärdsindikator (Call-me kod)

I importdeklarationen skriver du åtgärdsindikator kod 12 (importrestriktioner, villkoren inte uppfyllda).

Undantag

Med anledning av att Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein har slutit specifika handelsavtal med EU behöver du inte särskilt tillstånd eller särskild dokumentverifiering när du handlar med aktörer i någon av de länderna.

Gällande bestämmelser

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 (konsoliderad version)
Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008  (konsoliderad version)


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-11-10