Tullverket

Vanliga koder vid förmånsbehandling

När du tulldeklarerar en vara och begär förmånsbehandling av varan behöver du lämna vissa koder i deklarationen. Här ser du en översikt över de vanligaste koderna.

Fält 36, förmåner:

  • 200 – GSP (GSP-certifikat form A eller ursprungsförsäkran)
  • 300 – Frihandelsavtal och övriga (fakturadeklaration, ursprungsdeklaration eller varucertifikat EUR.1)
  • 400 – Turkiet, tullunionen (varucertifikat A.TR)

Fält 44, dokumentkoder:

  • N864 – fakturadeklaration, ursprungsdeklaration
  • N954 – varucertifikat EUR.1
  • N018 – varucertifikat A.TR
  • N865 – ursprungscertifikat GSP form A
  • C100 – Rex (nummer för registrerad exportör) anges tillsammans med ett av  U-numren nedan
  • U164-U167 – Rex (beroende på varornas värde, samt om det finns ett Rex-nr, anges ett av fyra U-nummer) Identitetsnumret för dessa är datumet (ååååmmdd) för ursprungsförsäkrans utfärdandedag.


En eller flera dokumentkoder anges, följda av ett identitetsnummer för de intyg, certifikat, tillstånd eller registrering som ligger till grund för deklarationen. 

Du hittar alla dokumentkoderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Kodförteckning och sedan söka efter kodtypen Dokumentkoder.

Sök efter dokumentkoder i Tulltaxan .

Uppdaterad: 2017-12-19Captcha *