Tullverket

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED är ursprungsintyg som utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-04-12