Tullverket

Registrerad exportör (Rex)

Från den 1 januari 2017 har ett system med registrerade exportörer (Rex) och ursprungsförsäkran börjat användas inom GSP.

Inom GSP används ursprungsintyget GSP-certifikat form A eller ursprungsförsäkran (upprättade av en registrerade exportör) för varor med ursprung i GSP-länder. De båda systemen fungerar parallellt fram till juni 2020. Därefter ska ursprungsintyget GSP-certifikat form A vara utfasat och det är ursprungsförsäkran som ska användas.

Ett företag som exporterar varor från ett GSP-land behöver nu ett tillstånd för att kunna utfärda ursprungsförsäkringar. Tillståndet innebär att företaget blir en så kallad registrerad exportör och får ett Rex-tillstånd och ett Rex-nummer.

Du som importerar varor från ett GSP-land behöver kontrollera att Rex-numret i ursprungsförsäkringar är giltigt.

Kontrollera ett Rex-nummer hos EU-kommissionen.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-09-21