Tullverket

Förmånsbehandling i Tulltaxan

I Tulltaxan kan du se om du kan begära förmånsbehandling av en vara. Här får du veta hur du söker information om förmånsbehandling i Tulltaxan.

Gå in under Åtgärder och Sök varukod detaljer i Tulltaxan. Fyll i din varas varukod och landkod för det land du ska importera ifrån. Om det i kolumnen på vänster sida, under Åtgärdstyp, står ”preferenstull”  eller ”preferenskvot” betyder det att det är möjligt att få förmånstull för varan.

Du behöver känna till att ett GSP-, AVS- eller ULT-land behöver ha notifierat för att kunna ges förmånsbehandling. En notifiering innebär att landet har skickat sina stämplar till EU-kommissionen och blivit godkända.

Länder som ingår i GSP, AVS och ULT

I Kodförteckningen kan du se vilka länder som ingår i GSP, AVS och ULT.

Där väljer du kodtypen Grupper av länder och regioner. Välj sedan någon av landgruppskoderna för GSP (2005, 2020 eller 2027), AVS (1032, Ekonomiska partnerskapsavtalen) eller ULT (2080). Då visas en lista över alla de länder som ingår i respektive landgruppskod.

Se vilka länder i grupperna GSP, AVS och ULT som inte har notifierat.

Uppdaterad: 2017-04-12Captcha *