Tullverket

Notifiering

De här länderna i GSP-, AVS- och ULT-grupperna har inte gjort en vederbörlig notifiering.

Landkod

Land

Landgrupp

AQ

Antarktis

2080

GS 

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

2080

GW 

Guinea Bissau 

2005

IO 

Brittiska territoriet i Indiska Oceanen 

2080

NE 

Niger 

2005

NR 

Nauru 

2020

PN 

Pitcairn

2080

SO 

Somalia 

2005

TL 

Östtimor

2005

TD 

Tchad 

2005

TV 

Tuvalu 

2005

 

De olika landgruppskoderna betyder:

2005: GSP, ordningen som beviljar tullförmåner för de minst utvecklade länderna för allt utom vapen och ammunition i det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna

2020: GSP, den allmänna ordningen i det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna

2080: ULT, utomeuropeiska länder och territorier associerade med EU

Uppdaterad: 2017-04-24Captcha *