Tullverket

Kanada


Ursprungsregler:
ProtokollPDF om ursprungsregler och ursprungsförfaranden

Kumulation:
Artikel 3PDF i ursprungsprotokollet

Varuomfattning:
Artikel 2.4, kap 2PDF, i avtalet och bilaga 2-APDF

Ursprungsintyg:
UrsprungsdeklarationPDF

Vid export till Kanada:
Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Kanada.
Ansök om Rex här.

Vid import från Kanada:
Ursprungsdeklarationerna innehåller ett kanadensiskt Business Number, förutom för sändningar som inte är av kommersiell natur.

Ingen underskrift behövs för ursprungsdeklarationer med Rex-nummer eller med Business Number.

Observera att det i handeln med Kanada inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som t. ex. varucertifikat EUR.1.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:
Ursprungsdeklaration 6 000 EUR för sändningar utan Rex-nummer från EU till Kanada.

Giltighetstid för ursprungsintyg:
12 månader

Avtal:
Övergripande avtalPDF om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan, EUT L 11, 2017

Meddelande om provisorisk tillämpning från 21 september 2017, EUT L 238, 2017PDF

______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Övrigt:
Ceta - en vägledning för ursprungsreglerPDF

 

 

Uppdaterad: 2017-12-22Captcha *