Tullverket

Kanada


Ursprungsregler:
ProtokollPDF om ursprungsregler och ursprungsförfaranden

Kumulation:
Artikel 3PDF i ursprungsprotokollet

Varuomfattning:
Artikel 2.4, kap 2PDF, i avtalet och bilaga 2-APDF

Ursprungsintyg:
UrsprungsdeklarationPDF

Vid export till Kanada:
Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Kanada. Till dess att ett företag ansökt och fått Rex tillåts de använda sitt tillstånd att upprätta fakturadeklarationer under 2017. Ansöka om Rex här.

Vid import från Kanada:
Ursprungsdeklaration innehåller ett kanadensiskt Business Number.

Ingen underskrift behövs för ursprungsdeklaration med Rex-nummer eller med Business Number.

Observera att det i handeln med Kanada inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som t. ex. varucertifikat EUR.1.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Vid export till Kanada:
Ursprungsdeklaration 6 000 EUR för sändningar utan Rex-nummer från EU till Kanada.

Vid import från Kanada:
Ursprungsdeklaration värdegräns 2 000 CAD för sändningar utan Business Number från Kanada till EU. Dessa får heller inte vara av kommersiell natur.

Giltighetstid för ursprungsintyg:
12 månader

Avtal:
Övergripande avtalPDF om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan, EUT L 11, 2017

Meddelande om provisorisk tillämpning från 21 september 2017, EUT L 238, 2017PDF

______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Övrigt:
Ceta - en vägledning för ursprungsreglerPDF

 

 


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-09-20