Tullverket

Samlad garanti – tillstånd

Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden. För att få använda samlad garanti behöver du tillstånd.

Tillståndskod: EUCGU

Det finns ett antal olika tillståndstyper som ställer krav på garanti för du ska få använda tillståndet. Till exempel krävs i regel tillstånd till samlad garanti för tullager och aktiv förädling. Om tillstånden i fråga gäller enstaka transaktioner, eller en förenklad tillståndsansökan som bara omfattar en deklaration, finns det möjlighet att ställa en individuell garanti.

Läs om individuell garanti.

Vem kan få tillstånd?

Val av garanti vid samlad garanti

Tullverket godtar följande former av garantier:

 

Observera att för samlad garanti som är kopplad till transiteringar godtas endast borgensförbindelse.

Referensbelopp

Den samlade garantin utgår från ett referensbelopp som fastställs under handläggningen. Du ska själv räkna ut ett preliminärt referensbelopp som du ska ange i din ansökan.

Läs om hur du beräknar referensbeloppet.

Nedsättning av garanti

Om ditt företag uppfyller vissa villkor och kriterier finns det möjlighet att få garantibeloppet nedsatt. För att få nedsättning måste du ansöka om det i din tillståndsansökan.

Läs om vilken nedsättning du kan få och villkoren för detta.

Så här ansöker du

Ansök via ett webbformulär som du hittar bland Tullverkets webbtjänster. När du har fyllt i ansökningsformuläret ska du skriva ut det, låta en behörig firmatecknare skriva under det och därefter skicka in det i original till Tullverket.

Logga in och öppna webbformuläret


Du måste vara behörig

För att nå webbformuläret måste du och ditt företag göra följande:

  1. Företaget måste skaffa behörighet till Tullverkets webbtjänster och anmäla en behörighetsadministratör.
  2. Du måste ha en personlig inloggning som du får av företagets behörighetsadministratör.
  3. Företagets behörighetsadministratör måste ge dig behörighet till tjänsten Ansökan om tillstånd och registrering genom att kryssa i den i din profil.

Det är många som ansöker om behörigheter, tänk därför på att vara ute i god tid innan du ska ansöka om ditt tillstånd.

Läs mer och ansök om behörighet till webbtjänsterna.

Bifoga underlag för nedsättning av garantin

Om du ansöker om nedsättning av garantibeloppet ska du bifoga underlag som visar att du uppfyller villkoren för detta.

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 50 %Word

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 30 %Word

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 0 %Word

Hjälp till att fylla i nedsättning av samlad garanti, se Avsnitt III, redovisnings- och logistiksystem.PDF

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

  • Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
  • Tillståndet får endast användas för de tullförfaranden som finns angivna i tillståndet.
  • Det referensbelopp som anges i tillståndet får inte överskridas.
  • Tillståndet anger nivån på den samlade garantin.
  • Tillståndet anger tidsfristen för betalning.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Lär dig mer

Den 5 september 2017 höll Tullverket ett webbseminarium om samlad garanti där vi bland annat förklarade gällande lagstiftning, villkor för tillståndet, hur man räknar ut referensbelopp, möjlighet att få nedsättning och vilka undantag som finns. Du kan se en inspelad version av seminariet.

Se Tullverkets webbseminarium om tillstånd till samlad garanti

Gällande bestämmelser

Tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artiklarna 23, 44 och 166-167PDF

Kompletteringsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artiklarna 145-147PDF

Genomförandeförordningen (Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 223-225PDF

Tullordningen (Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning) 7 kap. 3 §PDF

Uppdaterad: 2017-11-30Captcha *