Tullverket

Framtida tullhantering

Varors tullstatus

Samtliga EU-stater ska senast utgången av 2020 ha tillgång till systemet Pous som står för ”Proof of Union Status”, ett nytt system för elektroniskt bevis för unionsstatus. I Pous-systemet registreras bevis för unionsstatus.

Tills Pous-systemet tas i drift kan du använda följande statusbevis:

  • T2L utfärdat på papper.
  • Rederiets manifest.
  • Faktura- eller transportdokument - Ett manifest för tulländamål. Ett sådant manifest får bara användas för varor med tullstatusen unionsvaror som har lastats på ett fartyg i en unionshamn.

Bevisen för varors tullstatus har en begränsad giltighetstid på 90 dagar.

Tänk även på att enligt den nya tullkodex som började gälla den 1 maj 2016 måste du som har tillstånd som ”Godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror” (EUACP) behålla kopior av dina utfärdade T2L- och T2LF-dokument i tre år istället för två år.

Tillstånd till att upprätta rederiets manifest efter avgång

Tillstånd till använda rederiets manifestet som statusbevis i de fall manifestet upprättas efter fartygets avgång kommer finnas kvar under en övergångsperiod. När Pous-systemet är på plats i alla medlemsstaterna tas det här tillståndet bort.

Lågvärdesvaror

Unionsvaror med ett värde upp till en viss gräns (15 000 euro) kommer inte att behöva registreras i det kommande Pous-systemet. För dessa lågvärdesvaror kommer faktura- eller transportdokument fortsatt kunna användas som bevis för unionsstatus.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-10-16