Tullverket

Framtida tullhantering

Lagertyper

Förändrade lagertyper infördes. Tullagertyperna delas in i privat eller allmänt lager. I dag är lagerhavaren ansvarig för hela förfarandet, men i fortsättningen kommer två parter att ha ett gemensamt ansvar – ansvarig för förfarandet (deklaranten) och tillståndshavaren.

Privat lager

  • Tillståndshavaren för tullagret är även den ansvarige för förfarandet. Eftersom endast tillståndshavaren får lagra varor på lagret är denna person därmed även deklarant (ansvarig för förfarandet). Denna person har därmed ensamt ansvar för varorna under tullagerförfarandet.

Allmänt lager, typ I

  • Deklaranten (ansvarig för förfarandet) har ansvar för att de skyldigheter som hör samman med hänförandet av varorna till tullagerförfarandet fullgörs, dvs för tulldeklarationen och innehållet i den. Det innebär att denne har ett ensamt ansvar fram till den tidpunkt då varorna frigörs till tullagerförfarandet.
  • Tillståndshavaren (för tullagret) har tillsammans med deklaranten (den ansvarige för förfarandet) ansvar för varorna från den tidpunkt varorna frigörs till tullagerförfarandet och fram till den tidpunkt tullagerförfarandet avslutas. Ansvaret innebär att säkerställa att varor som omfattas av tullagerförfarandet inte undandras ifrån Tullverkets övervakning, samt att skyldigheter fullgörs som hör samman med lagring av varor som omfattas av tullagerförfarandet.

Allmänt lager, typ II

  • Deklaranten (ansvarig för förfarandet) har påtagit sig ett ensamt ansvar för varorna under tullagerförfarandet. Denne ska därmed ensam säkerställa att varor som omfattas av tullagerförfarandet inte undandras ifrån Tullverkets övervakning, samt att fullgöra de skyldigheter som hör samman med lagring av varor som omfattas av tullagerförfarandet.
  • Tillståndshavaren har ett visst ansvar för att uppfylla tillståndsvillkoren.

Ansvarsfördelningen som film

I den här filmen får du en grundligare genomgång av ansvarsfördelningen för de olika lagertyperna. 


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-13