Tullverket

Framtida tullhantering

Deklarationshjälp, tullager

Här hittar du deklarationshjälpen för att hänföra varor till tullagerförfarandet (deklarant, HoP). Det vill säga hur du ska göra för att elektroniskt anmäla varorna och tulldeklarera på rätt sätt. Hjälpen är till för dig som vill sätta dig in i vilka fält som ska fyllas i, samt vilka uppgifter som är obligatoriska respektive frivilliga. Handledning för tillståndshavaren (HoA) publiceras under våren.

DeklarationshjälpPDF


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-16