Tullverket

Framtida tullhantering

Transitering

EU-kommissionen räknar med att en uppdaterad version av transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System) kommer att införas efter år 2020.

Från den 1 maj 2016 gäller nya bestämmelser för många tillstånd i enlighet med den nya tullkodexen. Dessa bestämmelser gäller även för befintliga tillstånd.

Du som har följande tillstånd kan använda dem tills vidare men behöver ompröva dem senast den 1 maj 2019:

  1. Godkänd mottagare för TIR
  2. Godkänd avsändare för unionstransitering
  3. Godkänd mottagare för unionstransitering

Om du av någon anledning behöver ompröva tillståndet tidigare än 2019 kommer din ansökan att prövas mot de nya reglerna. Om du inte behöver ompröva tillståndet ska du inte göra någonting. Tullverket kommer att kontakta ditt företag och be om information för att kunna ompröva tillståndet i god tid före den 1 maj 2019.

Användning av ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration

Det förenklade förfarande inom transitområdet för sjö och flyg som kallas förenklat förfarande nivå 2 kommer att ersättas av ett elektroniskt transportdokument som transiteringshandling senast den 1 maj 2018.

Tänk dock på att ditt företags tillstånd för förenklat förfarande, nivå 2, kan vara utfärdat i en annan medlemsstat. Omprövningen av tillståndet ska då göras i den medlemsstaten. Det här är vanligast om ditt företag är aktivt inom flygområdet.

Skärpta regler för förseglingar

Kraven på de godkända tullförseglingarna har skärpts och bland annat måste alla tullförseglingar numer ha individuell numrering. Förseglingar enligt ISO-standarden 17712:13, ”Freight containers – mechanical seals” ska kunna anses uppfylla de nya villkoren. Hittills har tillståndet till att använda förseglingar av särskild typ ingått i Tillstånd till godkänd avsändare (TVGAT), men från den 1 maj 2016 behöver företag som sätter på egna förseglingar ett särskilt tillstånd, EUESS, till detta.

Enligt övergångsbestämmelser får man använda befintliga förseglingar som man har på lagret tills de tar slut eller senast fram till den 1 maj 2019.

Uppdaterad: 2018-01-26Captcha *