Tullverket

Framtida tullhantering

Befordran och hantering

Befordran

Befordran under tillfällig lagring måste godkännas av Tullverket i tillståndet till anläggning för tillfällig lagring. Befordran kan ske både inom den egna anläggningens lagringsplatser men även till andra operatörer. För att sådant befordran ska kunna beviljas är det viktigt att den som ansöker så detaljerat som möjligt beskriver i sin rutin hur befordran kommer att användas, se nedan för några exempel på uppgifter som kan krävas.

  1. Hur ofta kommer befordran ske?
  2. Hur många operatörer är inblandade?
  3. Kommer befordran ske löpande?
  4. Hur bokförs den befordran som sker?

Hantering

Endast sådan hantering som är till för att säkerställa att varornas utseende och tekniska egenskaper inte förändras är tillåten. Det innebär exempelvis att inga typer av ompackning är tillåten. Ompackning som sker på grund av skadat emballage för att säkerställa att varorna inte förstörs är däremot tillåten.

Uppdaterad: 2017-02-04Captcha *