Tullverket

Framtida tullhantering

Anläggning för tillfällig lagring

För att få driva en anläggning för tillfällig lagring krävs ett tillstånd som beviljas av Tullverket. De grundläggande kraven för tillståndet är:

 1. Företaget ska vara etablerat i unionen.
 2. Den sökande ska lämna nödvändiga garantier, vilket innebär att du som söker bifogar rutinbeskrivning och övriga uppgifter om hur du avser att driva anläggningen och uppfylla tillståndskriterierna.
 3. Tullverket ska bedöma hur den sökandes ekonomiska behov är i förhållande till den tullövervakning som krävs av Tullverket. Detta bedöms genom kontroll av ansökan och de beskrivningar den sökande inkommer med.
 4. Tillståndshavaren är skyldig att sörja för att varor som lagras på anläggningen inte undandras från tullövervakning samt att fullgöra alla skyldigheter som hör samman med lagring av varor i tillfällig lagring. Detta ska den som ansöker om tillstånd beskriva i sin ansökan och tillhörande rutinbeskrivningar.
 5. Tillståndshavaren ska inneha en lämplig bokföring och denna ska beskrivas i ansökan.
  Krav på bokföringen för anläggning för tillfällig lagring.
 6. Tillståndshavaren måste även ha tillstånd till samlad garanti.
  Samlad garanti, tillstånd
 7. Endast tillståndshavaren får driva anläggningen.
 8. Ingen detaljhandelsförsäljning får ske på anläggningen.
 9. För vissa varor kan det krävas särskilt tillstånd från Tullverket för att få lagra varor i anläggningen.

Läs mer om tillståndet Anläggning för tillfällig lagring.

Uppdaterad: 2017-10-13Captcha *