Tullverket

Framtida tullhantering

Järnvägstransport

Vid järnvägstransport sker idag import genom transitering och avslutandet av transiteringen sker hos godkända mottagare. De varor som inte omfattas av en transitering kan även förtullas vid gränspassage genom en begäran om klarering av DNU/HNU till en myndighetspostlåda. I framtiden ska denna hantering ske på ett annat sätt där Tullverket  ska ha kännedom om godset innan det deklareras till ett förfarande.

Den 1 maj 2016 när den nya tullagstiftningen trädde i kraft genomfördes ingen förändring utan hanteringen fortsätter så som tidigare fram tills att den nya hanteringen införs. Arbetet med att kartlägga och arbeta fram hur det framtida flödet ska se ut påbörjades under 2016. Enligt den plan Tullverket har kommer förändringen att ske med start år 2018.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-10-13