Tullverket

Framtida tullhantering

Föranmälan

Förändringarna kring föranmälan vid import (summarisk införseldeklaration, SID) kommer att införas i olika faser med början 2019.

Vad gäller föranmälan vid export (summarisk utförseldeklaration, SUD) är inga ändringar aktuella i dagsläget.

Uppdaterad: 2018-01-26Captcha *