Tullverket

Framtida tullhantering

Föranmälan

Reglerna för föranmälan vid import (summarisk införseldeklaration, SID) skulle ha ändrats den 1 maj 2016 men förändrades inte.

Det pågår förhandlingar kring reglerna för föranmälan vid import som på sikt kan innebära större förändringar. Som det ser ut nu kommer ingenting att ändras förrän år 2020.

Vad gäller föranmälan vid export (summarisk utförseldeklaration, SUD) är inga ändringar aktuella i dagsläget.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-10-12