Tullverket

Framtida tullhantering

Flygtransport

En helt elektroniskt hantering av anmälan om ankomst av flyg och medföljande varor kommer att införas i Sverige med start år 2018. Fram till dess görs anmälan som tidigare.

Den 1 maj 2016 när den nya tullagstiftningen trädde i kraft genomfördes ingen förändring utan hanteringen fortsätter så som tidigare fram tills att den nya hanteringen införs.

Idag sker normalt anmälan på papper till tullkontoret på orten genom att befälhavaren på flyget efter ankomsten lämnar en skriftlig anmälan om flyget och lasten. Det kommer framöver att krävas att ankomst och anmälan vid flygtrafik sker elektroniskt och att en anpassning görs till EU-regelverket så som det presenteras i tullkodex.

Arbetet med att kartlägga och arbeta fram hur den framtida hanteringen ska se ut påbörjades under hösten 2015. Enligt Tullverkets nationella handlingsplan kommer förändringen att ske med start år 2018.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-10-12