Tullverket

Framtida tullhantering

Fartygstransport

Fartygs ankomst och i viss mån även varor ska anmälas till Tullverket via den myndighetsgemensamma portalen Maritime Single Window MSW.

Sedan 2016 ska fartyg anmäla sin ankomst via portalen Maritime Single Window (MSW) som administreras av Sjöfartsverket. Från portalen skickas olika uppgifter vidare till rätt myndighet.

Läs mer om fartygsrapportering via MSW.

Vissa anpassningar kvarstår

Den nya tullkodexen ställer krav på att varors ankomst ska anmälas helt elektroniskt. I Sverige ska det här genomföras med start hösten 2019.

Det är möjligt att via MSW till viss del lämna uppgifter om varors ankomst, men uppgiftslämningen i MSW inte helt anpassad till den nya tullkodexen. Den är i första hand anpassad till Fartygsrapporteringsdirektivet som fanns innan det stod klart hur den nya tullkodexen skulle påverka rapporteringen. Därför kvarstår en del anpassningen att genomföra i MSW för varors ankomst.

Uppdaterad: 2018-01-26Captcha *