Tullverket

Framtida tullhantering

Transportera och lagra varor

En ny tullagstiftning började att tillämpas den 1 maj 2016. Det innebär förändringar när det gäller anmälan av transportmedel och varors ankomst. Oavsett transportsätt ska anmälan göras med hjälp av elektronisk information som lämnas in till Tullverket senast vid ankomst.

Även hanteringen till efterföljande behandling (tillfällig lagring, fri omsättning, tullager och transitering) ska ske helt automatiskt. Avisering vid anmälan om varor och transportmedels ankomst som förs in i EU via flyg-, väg- eller järnvägstransport ska ske genom en automatiserad och standardiserad hantering. De elektroniska uppgifterna används för att anmäla ankomst till gräns (flyg), anmäla varor och i vissa fall användas som deklaration för tillfällig lagring.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-02-05