Tullverket

Framtida tullhantering

Systemet för tullbeslut

Systemet för tullbeslut är ett EU-gemensamt system för att ansöka om tillstånd. Systemet togs i drift den 2 oktober 2017. I och med det kommer en stor del av alla tillståndsärenden att hanteras elektroniskt.

Det gemensamma systemet skapar förutsättningar för en standardiserad och rättssäker tolkning av EU-lagstiftningen på tillståndsområdet. Det leder också till en enhetlig hantering av tillståndsansökningar i de olika medlemsländerna. Därmed blir det även enklare för ett företag att ha verksamhet i flera olika medlemsländer.

Systemet finns inledningsvis enbart på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska på tullverket.se. Här finns även ytterligare användarstöd, som instruktioner för hur du loggar in i systemet.

Här hittar du systemet för tullbeslut.

Ansökan och beslut i samma system

Som ekonomisk aktör kan du logga in i systemet där du kan ansöka om tillstånd och ta emot olika meddelanden från tullmyndigheten angående din tillståndsansökan. Ett sådant meddelande kan vara allt från en begäran om komplettering i ett pågående tillståndsärende till ett beslut på en ansökan (till exempel beviljande eller avslag).

Du kan också hitta en förteckning över ditt företags giltiga tillstånd samt historik över alla tillståndsärenden där du har skickat in ansökan via systemet. Det är viktigt att du löpande loggar in i systemet för att bevaka om du har fått några meddelanden från Tullverket.

Så här kommer du åt systemet

Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som du använder för att logga in till Tullverkets webbtjänster. Det är även från webbtjänsterna som behörigheterna för tillståndssystemet hanteras.

Den hos företaget som ska ansöka om tillståndet behöver en personlig inloggning. Företaget måste därför ha behörighet till webbtjänsterna där behörighetsadministratör kopplar företagsrepresentanten som behörig att göra ansökan för företagets räkning.

Det finns tre olika behörighetsnivåer för användare av systemet. Det ger er möjlighet att ge vissa användare enbart läsrättigheter medan andra kan få en bredare behörighet. Fundera igenom vilka behov ditt företag har och tilldela rätt behörighet till rätt person.

Följande behörighetsnivåer finns:

  • Läsa
    Läsbehörighet i systemet för tullbeslut. Den här användaren kan se all information som gäller företagets tillståndsansökningar och tillstånd. Användaren kan däremot varken fylla i eller skicka in uppgifter till Tullverket.
  • Hantera ärenden
    Begränsad behörighet till systemet för tullbeslut. Den här användaren kan skapa och hantera utkast till tillståndsansökningar och ta del av meddelanden från Tullverket. Användaren kan däremot inte skicka in några uppgifter.
  • Skicka in
    Fullständig behörighet till systemet för tullbeslut. Användaren kan göra allt som ingår i de övriga rollerna och dessutom skicka in ansökningar och svara på meddelanden till Tullverket.

Vilka tillstånd gäller det?

Nyansökningar för följande tillstånd som styrs av EU-lagstiftningen hanteras från och med den 2 oktober 2017 i det gemensamma systemet:ACE

Godkänd mottagare för unionstransitering

ACP

Godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror

ACR

Godkänd avsändare för unionstransitering

ACT

Godkänd mottagare för TIR

AWB

Godkänd vägare av bananer

CCL

Centraliserad klarering

CGU

Samlad garanti

CVA

Förenkling av fastställande av belopp för tullvärde

CWP

Privat tullager

CW1

Allmänt tullager typ 1

CW2

Allmänt tullager typ 2

DPO

Betalningsanstånd

EIR

Upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring

ETD

Användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration

EUS

Slutanvändning

IPO

Aktiv förädling

OPO

Passiv förädling

RSS

Reguljär fartygslinje

SAS

Egenbedömning

SDE

Förenklad deklaration

SSE

Användning av förseglingar av särskild typ

TEA

Tillfällig införsel

TRD

Användning av transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning

TST

Tillfällig lagring


Ändra i ett befintligt tillstånd

Under en övergångsperiod kommer det att finnas två olika sätt att ändra i tillstånd du redan har. Vilket sätt du ska välja beror på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut eller inte.

Tidigare utfärdade tillstånd kommer successivt att flyttas över till Systemet för tullbeslut. När de har flyttats kommer de att synas i den lista över företagets tillstånd som finns i systemet.

Om du vill ändra ett tillstånd ska du därför först logga in i Systemet för tullbeslut för att se om tillståndet finns där. Om det gör det ska du lämna din ändringsansökan där. Om det inte finns där skickar du in en ansökan om ändring på samma sätt tidigare, exempelvis via webbansökan eller blankett. Läs på tillståndssidan för respektive tillstånd hur du ska göra.

Läs om respektive tillstånd på tillståndssidorna.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-10-05