Tullverket

Framtida tullhantering

It-system, tekniska specifikationer

En ny tullagstiftning, den så kallade tullkodexen, infördes den 1 maj 2016.

Här hittar systemutvecklare de tekniska specifikationer som införs eller ändras med anledning av den nya tullagstiftningen. 

Innehållet uppdateras efterhand och du kan se alla ändringar genom RSS it-system tekniska förutsättningar.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-04