Tullverket

Framtida tullhantering

Ursprungsintyg vid import

Ett nytt system med registrerade exportörer ersätter successivt systemet med GSP-certifikat med start den 1 januari 2017.

Systemet med GSP-certifikat byts nu ut mot ett system där registrerade exportörer själva utfärdar en ursprungsförsäkran.

Det finns företag inom EU som kommer att behöva bli registrerade exportörer. Det handlar om

 1. företag som vidaresänder GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager (hittills har detta gjorts med ersättningscertifikat GSP form A)
 2. företag som exporterar material till GSP-länder för kumulation, det vill säga tillverkning av varor som sedan importeras med GSP-certifikat (hittills har detta gjorts med EUR.1 eller fakturadeklaration).

En ursprungsförsäkran liknar dagens fakturadeklaration men innehåller även den uppgift om varans tillverkning som du i dag hittar i GSP-certifikatet genom att ange något av kriterierna ”P” (helt framställda) eller ”W”+ HS-nummer (tillräckligt bearbetade).

Alla registrerade exportörer får ett Rex-nummer och registreras i ett gemensamt Rex-register som delvis är offentligt.

Läs mer om registrerade exportörer.

Rex införs successivt

Exportörerna i GSP-länderna ska registrera sig fram till den 30 juni 2020. När ett land har anslutit sig har landets exportörer generellt ett år på sig för att ansöka om att få Rex-nummer. Landet kan efter begäran få ett halvårs förlängning av övergångsperioden.

Tidtabell för de olika ländernas anslutning på EU-kommissionens webbplats .

De länder som ansluter sig kommer succesivt att bevilja ansökningar om att bli registrerade exportörer. Det nya och det gamla systemet fungerar parallellt under anslutningsåret. De företag som blir registrerade exportörer börjar använda sina Rex-nummer direkt. De företag som ännu inte har hunnit bli registrerade exportörer fortsätter som tidigare med GSP-certifikat form A tills de har skaffat Rex-nummer.
 
Det betyder att du som importör i EU kan behöva hantera två olika system parallellt:

 1. För de sändningar där exportören har utfärdat ett GSP-certifikat form A fortsätter du som tidigare.
 2. För sändningar med en ursprungsförsäkran med Rex-nummer ska du ange nya koder i tulldeklarationen. Du måste också, innan du skickar in din deklaration, kontrollera i Rex-registret att Rex-numret finns och är giltigt. Det finns en webbsida där du kan kontrollera detta.

Kontrollera ett Rex-nummer hos EU-kommissionen.

Nya koder i tulldeklarationen

Om du importerar en vara med en ursprungsförsäkran ska du ange nya koder i tulldeklarationen:

 • Dokumentkoden C100 tillsammans med Rex-nummer på motsvarande sätt som du har angivit en kod och identitetsbeteckning för GSP-certifikat form A.
 • en dokumentkod som varierar beroende på varans värde.

Koder för ursprungsförsäkran med Rex-nummer

 • C100 + Rex-numret samt
 • U164 och dokumentets identitetsbeteckning – om värdet på ursprungsvarorna är under 6 000 euro eller
 • U165 och dokumentets identitetsbeteckning – om värdet på ursprungsvarorna är över 6 000 euro.

Dokumentkoder för ursprungsförsäkran utan Rex-nummer

I vissa speciella fall är det tillåtet med en ursprungsförsäkran utan att vara registrerad exportör och ha ett Rex-nummer. I dessa fall anger du ingen kod för Rex-nummer utan istället en dokumentkod och dokumentets identitetsbeteckning.

 • U166 och dokumentets identitetsbeteckning – om värdet på ursprungsvaran är under 6 000 euro
 • U167 och dokumentets identitetsbeteckning – om värdet på ursprungsvarorna är över 6 000 euro men ursprungsförsäkran är från en EU-vidaresändare som bifogar en kopia på den ursprungliga ursprungsförsäkran (observera att detta endast gäller vidaresändare inom EU).

Uppdaterad: 2017-12-28Captcha *