Tullverket

Framtida tullhantering

Aktiv förädling

De båda förfarandena "aktiv förädling enligt restitutionssystemet" och "bearbetning under tullkontroll" har upphört.

För varor som anmäldes till aktiv förädling restitutionssystemet före den 1 maj 2016 kan du använda det gamla tillståndet och de gamla reglerna för att avsluta förfarandet. För varor som anmäldes till bearbetning under tullkontroll före den 1 maj 2016 ska du använda reglerna i den nya tullkodexen för att avsluta förfarandet. I övrigt finns inga övergångsregler. Det är nu också obligatoriskt att ställa garanti, något som gäller för ett flertal tillstånd som beviljas enligt den nya lagstiftningen.

Bearbetning under tullkontroll upphörde som enskilt tillstånd den 1 maj 2016, men de ekonomiska fördelarna har byggts in i systemet för aktiv förädling. Det innebär att den som har tillstånd till bearbetning under tullkontroll i stället ska anmäla varorna till aktiv förädling.

Läs mer om tillstånd till aktiv förädling.

Kan jag använda mitt gamla tillstånd?

Ett tillstånd till aktiv förädling som är utfärdat före den 1 maj 2016 fortsätter att gälla giltighetstiden ut (dock längst till den 1 maj 2019) men från den 1 maj 2016 är det bestämmelserna i den nya tullkodexen som gäller även för gamla tillstånd.

Uppdaterad: 2017-10-10Captcha *