Tullverket

Framtida tullhantering

Ursprungsintyg vid export

Ett nytt system med registrerade exportörer ersätter successivt systemet med GSP-certifikat med start den 1 januari 2017. Samma system används från 21 september 2017 för registrering av företag som exporterar varor till Kanada och vill utfärda ursprungsintyg. 

Alla registrerade exportörer får ett Rex-nummer och registreras i ett gemensamt Rex-register som delvis är offentligt.

De företag inom EU som behöver ansöka om att bli registrerade exportörer ska göra det hos Tullverket.

Generelized System of Preferences, GSP

Systemet med GSP-certifikat som används för att styrka ursprunget vid import från GSP-länder byts ut mot ett system där registrerade exportörer själva utfärdar en ursprungsförsäkran.
 
Detta påverkar även vissa exportföretag inom EU, som kommer att behöva bli registrerade exportörer. Det handlar om

  1. företag som vidaresänder GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager (hittills har detta gjorts med ersättningscertifikat GSP form A)
  2. företag som exporterar material till GSP-länder för kumulation, dvs. tillverkning av varor som sedan importeras med GSP-certifikat (hittills har detta gjorts med EUR.1 eller fakturadeklaration).

Kanada, Ceta

När du ska exportera ursprungsvaror till Kanada utfärdar du en ursprungsdeklaration och för att kunna göra det behöver du ansöka om att bli registrerad exportör. Undantaget är sändningar där ursprungsvarornas värde är under 6 000 euro.

Läs mer om registrerade exportörer (Rex).
Ansök om Rex.
Läs mer om avtalet med Kanada, Ceta.

Uppdaterad: 2017-12-22Captcha *