Tullverket

Registrerad exportör, tillstånd

Som registrerad exportör kan du utfärda en ursprungsförsäkran (rörande GSP) eller ursprungsdeklaration (för berörda frihandelsavtal) för att intyga vilket ursprung dina varor har vid vissa typer av export.

Tillståndskod: EUREX

Systemet med registrerade exportörer gäller inom det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer (GSP) och i vissa frihandelsavtal, till exempel Ceta-avtalet mellan EU och Kanada.

Du behöver bli registrerad exportör om ditt företag

  • exporterar ursprungsvaror till Kanada (inom Ceta)
  • vidaresänder varor med ursprung i GSP-länder till ett land inom EU, till Norge eller till Schweiz – till exempel efter att varorna har legat på tullager – och vill kunna utfärda en ersättningsursprungsförsäkran. Vid vidaresändning till Norge och Schweiz används tillsvidare fortfarande ersättningscertifikat GSP form A, men detta kommer att ersättas av ersättningsursprungsförsäkran.
  • exporterar material till GSP-länder för kumulation, dvs. tillverkning av varor som sedan importeras med förmånsbehandling. 

Till dess att du har blivit registrerad exportör tillåts du som har ett tillstånd till godkänd exportör att använda det tillståndet för export till Kanada, dock endast under en övergångsperiod (2017).

Som registrerad exportör får du ett Rex-nummer. Alla Rex-nummer registreras i en gemensam databas över registrerade exportörer. Databasen administreras av EU-kommissionen och är delvis offentlig.

Läs mer om Rex.

Läs mer om varors ursprung.

Vem kan bli registrerad exportör?

För att kunna bli registrerad exportör ska du uppfylla villkoren nedan.

Ditt företag ska

  • bedriva import- eller exportverksamhet, eller ha planer på att starta sådan
  • vara registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex. för enskild firma)
  • ha ett Eori-nummer Läs mer och ansök om Eori-nummer
  • ha bevismaterial som styrker ursprunget på de varor som exporteras med ursprungsförsäkran.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i och skicka in det elektroniska ansökningsformuläret nedan. Formuläret innehåller hjälptexter och valideringar som hjälper dig att lämna in rätt uppgifter redan i ansökan. Du behöver sedan skriva ut den ifyllda ansökan som ska skrivas under av en behörig firmatecknare och skickas i original till Tullverket.

För att nå webbformuläret måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om du inte redan har behörighet, så ansök omgående för att kunna komma åt tjänsten Tillståndsansökan. Du som ska fylla i ansökan behöver en personlig inloggning. Dessutom måste företaget ha behörighet till webbtjänsterna så att en behörighetsadministratör kan ge dig behörighet att göra en ansökan för företagets räkning.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Ansök om att bli registrerad exportör.

Vad gäller efter registreringen?

Du måste spara alla handlingar som styrker varornas ursprung i minst 3 år efter utgången av det år då ursprungsförsäkran utfärdades. Under hela den perioden kan den utländska tullmyndigheten begära efterhandskontroll av intyget. Därför rekommenderar vi att du spar handlingarna ytterligare en tid, till exempel i 3,5 år.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper. Dessa gäller även för denna registrering.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Gällande bestämmelser

TullkodexPDF (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artikel 64.1

KompletteringsförordningenPDF (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artikel 40

GenomförandeförordningenPDF (Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 68, 84–86, 91, 99–101


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-09-27